Follow us on

TCAS คืออะไร? ทำความรู้จักทุกแง่มุมของทั้ง 4 รอบ มีกี่รอบ/สอบอะไรบ้าง/ปฏิทิน ที่เปิดรับสมัครใน TCAS66

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 65

CHAPTER : TCASter101

เรียบเรียง : Joe TCASter


TCAS คืออะไร?

 • TCAS (thai university central admission system) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยการศึกษาไทยเริ่มใช้ระบบ TCAS ตั้งแต่ปี 2561 ระบบ TCAS ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.
 • จุดประสงค์ของ ทปอ. ที่สร้างระบบนี้มาเพื่อช่วยลดที่นั่งว่างเนื่องจากการสละสิทธิ์ของคนที่ติดแล้ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสมัคร รวมถึงการจัดระเบียบการรับสมัครของแต่ละสถาบัน
 • ล่าสุด TCAS66 เปิดคัดเลือกทั้งหมด 4 รอบ ได้แก่
  • TCAS รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ
  • TCAS รอบ2 โควตา
  • TCAS รอบ3 แอดมิชชั่น
  • TCAS รอบ4 รับตรงอิสระ

รู้จัก TCAS66 ทั้ง 4 รอบ .. เหมือนหรือต่างกันยังไง?


FAQ แนะแนวทำความรู้จัก TCAS รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ

 • คำถาม 1 : เปิดรับสมัครตอนไหน? เราจะรู้ได้ยังไง?
  • เปิดรับสมัครช่วงเดือน ตุลาคม – มกราคม
  • แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครไม่พร้อมกัน
  • ติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงหรือติดตามจากแอป TCASter
 • คำถาม 2 : ใครบ้าง? ที่มีสิทธิ์สมัครได้
  • ส่วนใหญ่จะเปิดรับน้องๆ วุฒิ ม.6 หรือ วุฒิเทียบเท่า
  • ส่วนน้อย (บางคณะ) จะเปิดรับ “เด็กซิ่ว”
 • คำถาม 3 : สมัครได้ที่ไหน?
  • สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงเท่านั้น
 • คำถาม 4 : ใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือก?
  • พิจารณาคุณสมบัติ
  • ผลงาน/เกียรติบัตร (เน้นพิจารณาส่วนนี้เป็นหลัก)
  • สอบสัมภาษณ์ (ส่วนใหญ่)
  • ผลคะแนน TGAT/TPAT (บางคณะ/ใช้ประกอบการพิจารณา)
 • คำถาม 5 : รอบพอร์ตใช้เกรดไหม? ถ้าใช้ GPAX ใช้กี่ภาคเรียน (*ถ้าใช้)
  • ถ้าใช้จะใช้เกรด 5 หรือ 6 ภาคเรียน ม.ปลาย
  • เกรดที่ใช้อาจพิจารณาเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการสมัคร หรือใช้เป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ในการคัดเลือก
 • คำถาม 6 : ยื่นพอร์ตฟอลิโอได้ยังไง?
  • ขั้นตอนคัดเลือกแบบที่ 1 (ม.ส่วนใหญ่นิยมใช้)
   1. ลงทะเบียนสมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรง
   2. ยื่นพอร์ต (แนบไฟล์ / ส่งทางไปรษณีย์)
   3. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
   4. สอบสัมภาษณ์
   5. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
  • ขั้นตอนคัดเลือกแบบที่ 2 (ใช้ในบาง ม.)
   1. ลงทะเบียนสมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรง
   2. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
   3. นำพอร์ตฟอลิโอไปในวันสอบสัมภาษณ์ (พิจาณาพร้อมกัน)
   4. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 • คำถาม 7 : มีสถิติข้อมูลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ให้เปรียบเทียบก่อนสมัครหรือไม่?
  • ไม่มี
 • คำถาม 8 : รูปแบบคัดเลือก เป็นอย่างไร?
  • สามารถสมัครได้มากกว่า 1 แห่ง
  • มีสิทธิ์ยื่นติดได้มากกว่า 1 แห่ง
  • เลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น
 • คำถาม 9 : มีระบบประมวลผลครั้งที่ 2 หรือไม่?
  • ไม่มี
 • คำถาม 10 : ติดแล้วยืนยันสิทธิ์ที่ไหน?
  • เว็บไซต์ mytcas และ/หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
  • แนะนำดูได้จากประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยที่สนใจ
 • คำถาม 11 : TCAS รอบ1 เหมาะกับใคร?
  • น้องๆ ม.ปลาย ที่มีผลงานการแข่งขัน/สายผลงาน/ประกวด
  • คนที่ไม่อยากสอบแข่งขันด้วยคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

FAQ แนะแนวทำความรู้จัก TCAS รอบ2 โควตา

 • คำถาม 1 : เปิดรับสมัครตอนไหน? เราจะรู้ได้ยังไง?
  • เปิดรับสมัครช่วงเดือน พฤศจิกายน – เมษายน
  • แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครไม่พร้อมกัน
  • ติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงหรือติดตามจากแอป TCASter
 • คำถาม 2 : ใครบ้าง? ที่มีสิทธิ์สมัครได้
  • ส่วนใหญ่จะเปิดรับน้องๆ วุฒิ ม.6 หรือ วุฒิเทียบเท่า
  • ส่วนน้อย (บางคณะ) จะเปิดรับ “เด็กซิ่ว”
 • คำถาม 3 : สมัครได้ที่ไหน?
  • สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงเท่านั้น
 • คำถาม 4 : ใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือก?
  • พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่
  • ใช้คะแนน TGAT/TPAT , A-Level หรือวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
  • ติดตามคะแนนที่ใช้ยื่นได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงหรือติดตามจากแอป TCASter
 • คำถาม 5 : รอบโควตาใช้เกรดไหม? ถ้าใช้ GPAX ใช้กี่ภาคเรียน (*ถ้าใช้)
  • ถ้าใช้จะใช้เกรด 5 หรือ 6 ภาคเรียน ม.ปลาย
  • เกรดที่ใช้อาจพิจารณาเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการสมัคร หรือใช้เป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ในการคัดเลือก
 • คำถาม 6 : ขั้นตอนการคัดเลือกเป็นยังไง?
  • สามารถเลือกสมัครคณะ/สาขา ที่สนใจ ได้ภายหลังจากทราบผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT , A-Level
  • ในแต่ละโครงการ/มหาวิทยาลัย จะกำหนดให้เลือกจำนวนคณะได้แตกต่างกัน เช่น บาง ม.ให้เลือกได้ 1 คณะ/สาขาเท่านั้น แต่บาง ม. อาจให้เลือกคณะได้สูงสุด 4 คณะ เป็นต้น
 • คำถาม 7 : มีสถิติข้อมูลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ให้เปรียบเทียบก่อนสมัครหรือไม่?
  • มีสถิติข้อมูลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ให้เปรียบเทียบในบางสถาบัน
  • เช่น มช. , มข. , ม.อ. , มน. เป็นต้น
  • แต่สถิติเหล่านี้อาจใช้พิจารณาไม่ได้ เนื่องจากเปลี่ยนชุดข้อสอบเป็น TGAT/TPAT , A-Level
 • คำถาม 8 : รูปแบบคัดเลือก เป็นอย่างไร?
  • สามารถสมัครได้มากกว่า 1 แห่ง
  • มีสิทธิ์ยื่นติดได้มากกว่า 1 แห่ง
  • เลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น
 • คำถาม 9 : มีระบบประมวลผลครั้งที่ 2 หรือไม่?
  • ไม่มี
 • คำถาม 10 : ติดแล้วยืนยันสิทธิ์ที่ไหน?
  • เว็บไซต์ mytcas และ/หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
  • แนะนำดูได้จากประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยที่สนใจ
 • คำถาม 11 : TCAS รอบ2 เหมาะกับใคร?
  • คนที่อยากเรียนใกล้บ้าน มีสิทธิ์คุณสมบัติเฉพาะพื้นที่
  • มีผลคะแนน TGAT/TPAT , A-Level สูงมากพอตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนด

FAQ แนะแนวทำความรู้จัก TCAS รอบ3 แอดมิชชั่น

 • คำถาม 1 : เปิดรับสมัครตอนไหน? เราจะรู้ได้ยังไง?
  • เปิดรับสมัครช่วงวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 65
  • ต้องสมัครและชำระเงินในช่วงวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้
  • ติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงหรือติดตามจากแอป TCASter
 • คำถาม 2 : ใครบ้าง? ที่มีสิทธิ์สมัครได้
  • เปิดรับน้องๆ วุฒิ ม.6 หรือ วุฒิเทียบเท่า
  • และ “เด็กซิ่ว” มีสิทธิ์สมัครในรอบนี้มากว่า 90%
 • คำถาม 3 : สมัครได้ที่ไหน?
  • สมัครและชำระเงินทางเว็บไซต์ mytcas เท่านั้น
 • คำถาม 4 : ใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือก?
  • ใช้คะแนน TGAT/TPAT , A-Level หรือวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
  • ติดตามคะแนนที่ใช้ยื่นได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงหรือติดตามจากแอป TCASter
 • คำถาม 5 : รอบแอดมิชชั่นใช้เกรดไหม? ถ้าใช้ GPAX ใช้กี่ภาคเรียน (*ถ้าใช้)
  • ถ้าใช้จะใช้เกรด 6 ภาคเรียน ม.ปลาย
  • เกรดที่ใช้อาจพิจารณาเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการสมัคร หรือใช้เป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ในการคัดเลือก
 • คำถาม 6 : ขั้นตอนการคัดเลือกเป็นยังไง?
  • สามารถเลือกสมัครคณะ/สาขา ที่สนใจได้ภายหลังจากทราบผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT , A-Level
  • เลือกคณะ/สาขา ได้สูงสุด 10 อันดับ เลือกยังไงก็ได้
 • คำถาม 7 : มีสถิติข้อมูลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ให้เปรียบเทียบก่อนสมัครหรือไม่?
  • มีสถิติข้อมูลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ให้เปรียบเทียบในหลายสถาบัน
  • แต่สถิติเหล่านี้อาจใช้พิจารณาไม่ได้ เนื่องจากเปลี่ยนชุดข้อสอบเป็น TGAT/TPAT , A-Level
 • คำถาม 8 : รูปแบบคัดเลือก เป็นอย่างไร?
  • สามารถสมัครได้สูงสุด 10 คณะ/สาขา
  • มีสิทธิ์สอบติดได้ 1 อันดับเท่านั้น
  • เลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น
 • คำถาม 9 : มีระบบประมวลผลครั้งที่ 2 หรือไม่?
  • มีระบบประมวลผลครั้งที่ 2
  • ภายหลังการประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 สามารถกดขอประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการคัดเลือกในอันดับ 2 ถึง 10 เท่านั้น
 • คำถาม 10 : ติดแล้วยืนยันสิทธิ์ที่ไหน?
  • เว็บไซต์ mytcas และ/หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
  • แนะนำดูได้จากประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยที่สนใจ
 • คำถาม 11 : TCAS รอบ3 เหมาะกับใคร?
  • คนที่ต้องการสอบแข่งขัน แข่งกันด้วยคะแนนล้วนๆ
  • ใครมีคะแนนมากกว่า คนนั้นมีโอกาสสอบติด

FAQ แนะแนวทำความรู้จัก TCAS รอบ4 รับตรงอิสระ

 • คำถาม 1 : เปิดรับสมัครตอนไหน? เราจะรู้ได้ยังไง?
  • เปิดรับสมัครช่วงเดือน มิถุนายน
  • แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครไม่พร้อมกัน
  • ติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงหรือติดตามจากแอป TCASter
 • คำถาม 2 : ใครบ้าง? ที่มีสิทธิ์สมัครได้
  • ส่วนใหญ่จะเปิดรับน้องๆ วุฒิ ม.6 หรือ วุฒิเทียบเท่า
  • ส่วนน้อย (บางคณะ) จะเปิดรับ “เด็กซิ่ว”
 • คำถาม 3 : สมัครได้ที่ไหน?
  • สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงเท่านั้น
 • คำถาม 4 : ใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือก?
  • ใช้คะแนน TGAT/TPAT , A-Level หรือวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
  • ติดตามคะแนนที่ใช้ยื่นได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงหรือติดตามจากแอป TCASter
 • คำถาม 5 : รอบรับตรงอิสระใช้เกรดไหม? ถ้าใช้ GPAX ใช้กี่ภาคเรียน (*ถ้าใช้)
  • ถ้าใช้จะใช้เกรด 6 ภาคเรียน ม.ปลาย
  • เกรดที่ใช้อาจพิจารณาเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการสมัคร หรือใช้เป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ในการคัดเลือก
 • คำถาม 6 : ขั้นตอนการคัดเลือกเป็นยังไง?
  • สามารถเลือกสมัครคณะ/สาขา ที่สนใจ ได้ภายหลังจากทราบผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT , A-Level
  • ในแต่ละโครงการ/มหาวิทยาลัย จะกำหนดให้เลือกจำนวนคณะได้แตกต่างกัน เช่น บาง ม.ให้เลือกได้ 1 คณะ/สาขาเท่านั้น แต่บาง ม. อาจให้เลือกคณะได้สูงสุด 4 คณะ เป็นต้น
 • คำถาม 7 : มีสถิติข้อมูลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ให้เปรียบเทียบก่อนสมัครหรือไม่?
  • ไม่มี
 • คำถาม 8 : รูปแบบคัดเลือก เป็นอย่างไร?
  • สามารถสมัครได้มากกว่า 1 แห่ง
  • มีสิทธิ์ยื่นติดได้มากกว่า 1 แห่ง
  • เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น
 • คำถาม 9 : มีระบบประมวลผลครั้งที่ 2 หรือไม่?
  • ไม่มี
 • คำถาม 10 : ติดแล้วยืนยันสิทธิ์ที่ไหน?
  • เว็บไซต์ mytcas และ/หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
  • แนะนำดูได้จากประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยที่สนใจ
 • คำถาม 11 : TCAS รอบ4 เหมาะกับใคร?
  • คนที่รอเก็บตก จากรอบ 1-3
  • คณะที่เปิดรับอาจเป็นคณะที่มีการแข่งขันไม่สูงมากนัก

ปฏิทินคัดเลือก TCAS66


TCAS66 จัดสอบอะไรบ้าง?

 1. วัดความถนัด (ไม่เน้นเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการ)
  • ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test: TGAT)
  • ความถนัดวิชาชีพ (Professional Aptitude Test: TPAT)
   • เน้นการวัดความสามารถเชิงทักษะในสายอาชีพ
   • เจาะลึกข้อสอบ TGAT/TPAT อ่านเพิ่มเติม : คลิก
 2. วัดความรู้เชิงวิชาการ (ไม่สอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร)
  • ความรู้เชิงประยุกต์ (Applied Knowledge Level: A-Level) = วิชาสามัญ
   • เน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้
   • เจาะลึกข้อสอบ A-Level อ่านเพิ่มเติม : คลิก

TCAS66 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง?

 1. ปรับรายวิชาสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนและเนื้อหาการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level) ไม่เกินหลักสูตร
  • วัดความถนัด เป็น TGAT/TPAT จํานวน 6 วิชา เลือกสอบได้สูงสุด 6 วิชา
  • วัดความรู้เชิงวิชาการ เป็น A-Level จํานวน 16 วิชา เลือกสอบได้สูงสุด 10 วิชา
 2. แยกการสอบ 2 ช่วง เพื่อลดการกระจุกตัวของการสอบในช่วงเดียวกัน โดยแยกการสอบ
  • เดือนธันวาคม 2565 สอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT)
  • เดือนมีนาคม 2566 การสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level)
 3. การสอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT) สามารถเลือกสอบตามความสมัครใจ
  • สามารถเลือกสอบด้วยกระดาษ – PBT (โรงเรียนเป็นสนามสอบ) หรือ
  • สามารถเลือกสอบเครื่องคอมพิวเตอร์– CBT (มหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบ)
   • ระบบการสอบเหมือนการสอบ PISA
   • สอบด้วยข้อสอบและวัน-เวลาเดียวกับการสอบด้วยกระดาษ – PBT
   • การประชาสัมพันธ์ระบบสอบรูปแบบใหม่ CBT
   • Video Clip การใช้งานระบบ
   • Mock-up Website แสดงการทํางานของระบบ
   • การฝึกความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้าสอบ
   • ระบบเสมือนจริงสําหรับการทดลองระบบสอบที่สนามสอบ
   • ยกเว้นการสอบ TPAT1 ของ กสพท ที่ใช้แบบ PBT เท่านั้น
  • ค่าสมัครสอบเท่ากัน วิชาละ 140 บาท เท่ากัน
  • แต่ CBT ประกาศคะแนนสอบ 3 วันหลังการสอบวิชาสุดท้ายเสร็จ
  • คะแนนสอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT) สามารถใช้ในการคัดเลือกรอบ Portfolio ได้
  • วิชา TGAT และ TPAT2 มี 3 ส่วน ประกาศคะแนนแยกส่วน นําไปใช้แยกส่วนได้
 4. การสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level)
  • เป็นการสอบด้วยกระดาษ – PBT เท่านั้น
  • ค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท
  • วิชา Math1 และ Math2 สามารถสมัครสอบได้ทั้ง 2 วิชา สอบคนละเวลา

ปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566


ปฏิทินการสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,966 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,076 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,036 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

791 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

627 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,964 views