Follow us on

เปิดรับสมัครแล้ว! สอบคัดเลือก รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบแรก)

วันที่โพสต์

ภาพรวมการรับสมัคร

 • ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2564
 • มี GPAX ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มี GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มี GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 64
 • ค่าสมัคร 200 บาท
 • ประกาศรับสมัคร : คลิก
 • สมัครทาง : คลิก

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ
 1. ไฟล์รูปถ่ายผู้สมัคร หน้าตรง ครึ่งตัว สวมชุดนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังสีพื้นฟ้า หรือขาว ขนาดภาพไม่น้อยกว่า 12KB และไม่เกิน 5MB และเป็นไฟล์นามสกุล .jpeg .jpg หรือ .png เท่านั้น
 2. ไฟล์ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) หรือสำเนาสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ. 6) ที่มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (รวม 4 ภาคเรียน) บันทึกเป็น .pdf สำหรับการอัพโหลดไฟล์เข้าระบบรับสมัคร
 3. ไฟล์บัตรประจำตัวประชาชน โดยบันทึกเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้นกรณีผู้สมัครสอบไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวนักเรียนแทนได้

การเลือกสมัครสอบโรงเรียนในโครงการ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 • แบบที่ 1 : เลือก 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แห่งเดียว
 • แบบที่ 2 : เลือก 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แห่งเดียว
 • แบบที่ 3 : เลือก 1 หรือ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน)
 • แบบที่ 4 : เลือก 1 โรงเรียน ได้แก่ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แห่งเดียว
 • แบบที่ 5 : เลือก 1 โรงเรียน ได้แก่ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แห่งเดียว
 • แบบที่ 6 : เลือก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 • แบบที่ 7 : เลือก 2 หรือ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน)
 • แบบที่ 8 : เลือก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • แบบที่ 9 : เลือก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • แบบที่ 10 : เลือก 3 หรือ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน)
 • แบบที่ 11 : เลือก 4 หรือ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน) และ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • แบบที่ 12 : เลือก 4 หรือ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน) และ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • แบบที่ 13 : เลือก 2 หรือ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน)
 • แบบที่ 14 : เลือก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • แบบที่ 15 : เลือก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • แบบที่ 16 : เลือก 2 หรือ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน) และ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • แบบที่ 17 : เลือก 2 หรือ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในโครงการ วมว. (เลือกได้ 1-2 โรงเรียน) และ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : Mahidol Wittayanusorn School (Official) FB

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับเพิ่มมีโครงการไหนบ้าง? – TCASter

18,671 views

สัตวแพทย์ VS สัตวศาสตร์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

809 views

สีมงคล 2024! ใส่เสริมดวง รับความปังตั้งแต่ต้นปี มาดูกัน! – TCASter

4,124 views

รวม 4 บทสวดไว้ท่องก่อนสอบ เสริมดวงด้านการเรียน มาดูกัน! – TCASter

4,114 views

แจกพิกัด 9 วัดเสริมดวงทั่วกรุงเทพฯ เสริมความเป็นสิริมงคลรับปี 2567 มาดูกัน! – TCASter

4,105 views

ไขข้อสงสัย? กสพท 67 สละสิทธิ์แล้ว สมัครใหม่ได้หรือไม่? – TCASter

1,567 views