Follow us on

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ระดับ ป.ตรี – โท – เอก ปี 2021

วันที่โพสต์

สำหรับใครที่กำลังวางแผนอยากเรียนต่อในประเทศจีน และกำลังมองหาทุนการศึกษาที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่าย เราขอแนะนำอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประกาศรับสมัคร “ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติเมืองปักกิ่ง” ปี 2021 โดยทุนนี้จะมอบให้กับนักเรียนที่ยื่นเอกสารสมัครเรียนมายังมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (ประเภทชำระค่าเล่าเรียนเอง)

โดยเงื่อนไขของการรับทุน จะมอบให้ทั้งในระดับวิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับผู้ที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายของสถาบัน

มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยค่ะ 🙂

รายละเอียดทุน:

– ชื่อทุนการศึกษา : ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติเมืองปักกิ่ง

– ระดับการศึกษา : วิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

*ระดับวิชาชีพ ปริญญาตรี เข้าเรียนเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี

**ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เข้าเรียนเดือนกันยายนของทุกปี

 ระดับภาษาจีนกลาง : ปริญญาตรี HSK4 ปริญญาโท HSK 5 ปริญญาเอก HSK6

– รูปแบบทุนการศึกษา : ทุนการศึกษานี้จำกัดเฉพาะค่าเล่าเรียน 1 ปี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบเอง

คุณสมบัติ:

– ระดับปริญญาตรี วุฒิมัธยมศึกษา คะแนนดี อายุระหว่าง 18-25 ปี

– ระดับปริญญาโท วุฒิปริญญาตรี คะแนนดี อายุไม่เกิน 40 ปี

– ระดับปริญญาเอก วุฒิปริญญาโท คะแนนดี อายุไม่เกิน 45 ปี

วิธีสมัคร:

ส่งเอกสารตามที่กำหนดไปยังอีเมล zhaosh-thailand@blcu.edu.cn

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครเรียนระดับวิชาชีพและปริญญาตรี

– ใบสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติเมืองปักกิ่ง

– ใบสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

– สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ)

– ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา

– สำเนาผลการทดสอบการวัดระดับภาษาจีน HSK

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง

– หนังสือแนะนำ 2 ฉบับจากอาจารย์

– ไฟล์รูปภาพอิเล็กทรอนิกส์ชนิดสี 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว

เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

– ใบสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติเมืองปักกิ่ง

– ใบสมัครเข้าศึกามหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

– สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ)

– ผลการเรียนระดับการศึกษาล่าสุด

– สำเนาผลการทดสอบการวัดระดับภาษาจีน HSK

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง

– หนังสือแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 2 ฉบับ (รองศาสตราจารย์ขึ้นไป)

– แผนการศึกษา (ระดับปริญญาโท 800 ตัวอักษรขึ้นไป ระดับปริญญาเอก 1500 ตัวอักษรขึ้นไป ใช้ภาษาจีนเขียนเท่านั้น)

– สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจะต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

– ไฟล์รูปภาพอิเล็กทรอนิกส์ชนิดสี 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว

หมดเขตรับสมัคร:

10 กรกฎาคม 2021

สอบถามเพิ่มเติม:

มหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมปักกิ่งสำนักงานประเทศไทย

– เบอร์ติดต่อ : 0863635906

– อีเมล : zhaosh-thailand@blcu.edu.cn

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – TCASter

902 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล – TCASter

897 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – TCASter

905 views

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

889 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

604 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

591 views