Follow us on

รุ่นพี่รีวิว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม – TCASter

วันที่โพสต์
รีวิวคณะ นวัตมศว

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

Xinytarnn TCASter


รีวิววิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมหรือที่น้อง ๆ หลายคนอาจจะรู้จักในชื่อของ “นวัตมศว” คณะนี้มีอะไรดีกันนะทำไมใคร ๆ ก็พูดถึง บทความนี้พี่จะพามารีวิวคณะ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.

แนะนำตัว
สวัสดีน้อง ๆ ทุกคนที่กำลังอ่านบทความนี้นะคะ พี่ชื่อ ตาณ อยู่ชั้นปี 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม หรือเรียกสั้น ๆ ว่า เอกอินโน (ย่อมาจาก Innovation)

.

ทําไมถึงเลือกเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ? 
– พี่เป็นคนนึงที่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบเรียนอะไร ไม่ได้มีสิ่งที่ชอบเป็นพิเศษเลย แต่ก็พอจะรู้ว่าไม่ชอบเรียนอะไร ตอนนั้นที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัย ก็พยายามมองหาคณะที่ตรงกับความเป็นตัวเองมากที่สุด และก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นชื่อเสียงของนวัตมศว ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียง พี่ก็เลยเข้าไปดูว่าคณะนี้มีเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ไล่ดูหลักสูตรการเรียน วิชาต่าง ๆ ที่ต้องเรียนของแต่ละเอก แล้วก็ได้เจอเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมที่รู้สึกว่าตรงกับตัวเองมากที่สุดก็เลยเลือกที่จะยื่นคะแนนที่นี่ค่ะ

.

มีการหาข้อมูลในการเข้าคณะยังไงบ้าง ?
– ส่วนใหญ่พี่จะหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของวิทยาลัยโดยตรงเลย เพราะพี่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอื่นนอกจากที่นี่ก็เลยทำให้เข้าไปดูในเว็บไซต์และเพจของวิทยาลัยเป็นหลัก แล้วก็มีหารีวิวคณะนี้จากในทวิตเตอร์บ้าง

.

มีการเตรียมสอบยังไงบ้าง ? 
– ตอนนั้นพี่มีเวลาอ่านหนังสือก่อนสอบประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งตอนนั้นวิชาที่ต้องใช้สอบก็จะมี GAT, วิชาสามัญภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยสัดส่วนจะอยู่ที่ 50%,  30%, และ 20% ตามลำดับ พี่เลยเน้นที่ 80% แรก โดยในส่วนของ GAT เชื่อมโยงพี่เน้นทำโจทย์เยอะ ๆ เอาโจทย์ข้อสอบเก่ามาลองทำ และวิชาภาษาอังกฤษทั้ง GAT และวิชาสามัญ พี่เน้นการท่องศัพท์เป็นส่วนใหญ่ จดคำศัพท์ลงใน Flashcard พร้อมกับ Synonym ของคำนั้น ๆ วิธีนี้ช่วยพี่ได้เยอะมากได้คะแนนดีเพราะส่วนนี้จริง ๆ และในพาร์ท Reading ก็จะฝึกทำโจทย์อยู่บ้างโดยมีการจับเวลา เพราะว่าในตอนสอบจริงข้อสอบค่อนข้างยาวในแต่ละข้อทำให้ต้องฝึกทำโจทย์แข่งกับเวลาให้ชิน และในส่วนของวิชาภาษาไทย ส่วนตัวพี่ก็ตามมีตามเกิด จงเชื่อมั่นว่าเราทำได้เพราะเราเป็นคนไทยค่ะ55555

.

คณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ? 
– ในเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม โดยพื้นฐานเลยจะได้เรียนเกี่ยวกับทฤษฏีการสื่อสารต่าง ๆ, การสื่อสารเพื่อทำให้นวัตกรรมถูกเผยแพร่, รูปแบบของสื่อและการประยุกต์ใช้สื่อ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นฐานหลักเลยที่ทำให้เข้าใจว่าสื่อเป็นยังไง มีรูปแบบไหน ควรใช้ให้เกิดผลสูงสุดอย่างไร

– นอกจากนี้ก็จะได้เรียนวิชาอื่น ๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นด้วยและได้ลงมือคิด วิเคราะห์ และทำงานจริง ยกตัวอย่างวิชา เช่น

  • Creative thinking for communication – เรียนรู้เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์พร้อมกับฝึกกระบวนการในการออกแบบการสื่อสาร ออกแบบยังไงให้เกิด Impact โดยการทำชิ้นงานก็จะมีทั้งรูปแบบวิดีโอ และรูปภาพ ในปีที่พี่เรียนได้โจทย์มาก็คือการ Rebranding ให้แบรนด์ที่หยิบยกขึ้นมากมีความน่าสนใจที่ต่างไปจากเดิม เป็นวิชาที่ใช้สมองซีกขวาหนักมาก ๆ แต่สนุก ๆ ไปเลย
  • Principles of marketing communication – เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานด้านการตลาดและกระบวนการของการสื่อสารการตลาด ทำความเข้าใจกับเครื่องมือของการสื่อสารการตลาด ในวิชานี้พี่ได้ลองวางแผนการตลาดจริง ๆ ให้กับบริษัทภายนอกด้วยน้าา
  • Creative Industry Management – วิชานี้จะได้เรียนเกี่ยวกับวิเคราะห์หลักการแนวคิดและประเด็นทางการบริหารจัดการ และการดำเนินการธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อ่านแล้วอาจจะดูงง ๆ เอาเป็นว่าวิชานี้พี่แทบจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจคนหนึ่งแล้ว เพราะได้ลองคิดสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่การวางแผนธุรกิจเริ่มต้นผ่านทุก ๆ กระบวนการ เป็นการจำลองธุรกิจนั่นเองค่ะ
  • Innovation Design Studio – ได้เรียนเกี่ยวกับกระบวนการในการออกแบบนวัตกรรม การสร้างอัตลักษณ์ การใช้เครื่องหมาย สัญญะ ที่มีความหมายในการออกแบบ โดยโปรเจคของวิชานี้คืองาน “Bangkok Design Week 2023” บอกเลยว่าแทบกระอักเลือดเลยทีเดียว555 เพราะต้องไปลงพื้นที่จริงที่เยาวราชซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มพี่รับผิดชอบ ได้คุยกับพ่อค้าแม่ขายทุกร้าน ย้ำว่าทุกร้านจริง ๆ เป็นวิชาที่เหนื่อยที่สุดที่ไม่มีวันลืมเลยค่ะ แต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วย A นะคะ แฮร่

รีวิวคณะ นวัตมศว

.

สิ่งที่น่าสนใจของคณะนี้ ?
– ในช่วงปี 2 จะได้เลือกเรียนวิชาโท ซึ่งจะมี 5 วิชาโทให้ได้เลือก ได้แก่ วิชาโทภาพยนตร์, วิชาโทการสื่อสารสังคม, วิชาโทคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร, วิชาโทมัลติมิเดีย และวิชาโทการจัดการธุรกิจไซเบอร์ ซึ่งวิชาโทก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้น้อง ๆ ได้ลองเรียนในสิ่งที่ชอบนอกเหนือจากวิชาเอก ส่วนตัวพี่เรียนวิชาโทการสื่อสารเพื่อสังคม เรียกสั้น ๆ ว่า วิชาโทพูด  ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการพูดในด้านต่าง ๆ ทั้งในเชิงของธุรกิจหรือแม้กระทั่งวิธีการพูดเพิ่มพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองค่ะ ส่วนตัวชอบวิโทที่พี่เลือกมากเพราะได้ลองทำอะไรใหม่ ๆ เช่น ได้ลองพูดอ่านข่าว รับบทเป็นดีเจ สนุกมากกก

– อย่างที่บอกไปว่าเอกพี่ค่อนข้างเรียนหลากหลาย บวกกับวิชาโทที่สามารถเลือกเรียนได้ ทำให้การเรียน 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยค่อนข้างที่จะได้อะไรกลับไปเยอะมาก ๆ ได้ค้บพบสิ่งที่ชอบใหม่ ได้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ถึงแม้ว่ามองมาอาจจะดูเหมือน มนุษย์เป็ด แต่ที่นี่ก็สอนให้เป็นเป็ดที่เก่งนะ ก๊าบ ก๊าบ 555

.

มีการฝึกงานไหม ? การฝึกงานแบ่งเป็นสายงานไหนได้บ้าง ?
  มีการบังคับฝึกงาน 1 ครั้งค่ะ โดยกำหนดไว้ที่ 250 ชั่วโมงค่ะ โดยส่วนใหญ่ฝึกช่วงซัมเมอร์ปี 3 ก่อนขึ้นปี 4 หรือจริง ๆ ก็สามารถฝึกได้ตั้งแต่ปี 2 เลยค่ะ 

– การฝึกงานที่นี่ไม่ได้บังคับว่าจะต้องฝึกในสายงานไหนเป็นพิเศษ อยากฝึกตำแหน่งอะไรก็หย่อมได้แต่ขอให้มีประโยชน์และไม่เสียเปล่ากับสิ่งที่เรียนมา  ส่วนใหญ่ที่ฝึกกันก็อย่างเช่น Marketing, Graphic, Editor, UX/UI designer, Content Creator, PR, สาย Business, 

.

จบมาทำอาชีพอะไรได้บ้าง ? 
– ด้วยความที่หลักสูตรของเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม ได้เรียนหลากหลายวิชา เช่น การสื่อสาร, การตลาด, การจัดการธุรกิจ, การผลิตสื่อ, การออกแบบ และอื่น ๆ อีกมากมายเลยทำให้อาชีพที่สามารถทำได้มีหลากหลายขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลย 

– ยกตัวอย่างอาชีพ เช่น นักสร้างสรรค์สื่อ (Content Creator), นักการตลาด, นักวางแผนกลยุทธ์, นักวิชาการด้านนวัตกรรม, นักประชาสัมพันธ์, Graphic Designer, Editor หรือถ้าจบไปอยากเป็นเจ้าของธุรกิจก็สามารถทำได้ เพราะการเรียนที่หลากหลายของที่นี่ทำให้มีทักษะของการคิดและวางแผนธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทางได้

.

สิ่งที่อยากบอกน้อง ๆ ถ้าอยากเข้าคณะนี้ต้องเตรียมตัวเจออะไรบ้าง ?
สิ่งแรกเลยคณะนี้งานกลุ่มค่อนข้างเยอะมากจริง ๆ ในทุกเทอมต้องทำงานกลุ่มอย่างน้อย 3-4 วิชาเลย ข้อดีเลยคือน้องจะได้ทำงานเป็นทีมกับเพื่อน ๆ ได้แชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่ข้อเสียคืออาจจะต้องคัดสรรเพื่อนที่จะเข้ามาทำงานในกลุ่มประมาณหนึ่ง ไม่งั้นอาจจะได้รับบทนางแบกจนจบเทอมค่าา555

– ที่นี่การเรียนหลายวิชาค่อนข้างที่จะเป็น Active Learning คือให้นิสิตได้ลองคิด วิเคราะห์ และลงมือทำด้วยตัวเองและอาจกลายเป็น Self Learning ด้วยในบางครั้งเพราะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะ 

– เตรียมตัวพบกับความมั่นใจในตัวเองที่จะเกิดขึ้นได้เลยค่ะ เพราะที่นี่ทุกคนจะถูกรายล้อมไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ทำให้ต้องมีความมั่นใจ ทั้งด้านการเรียนและกิจกรรม คณะเราค่อนข้างเปิดกว้างอย่างเต็มที่

.

ความรู้สึกหลังจากที่ได้มาเรียนที่นี่ ?
– ด้านของการเรียน รู้สึกว่าได้เรียนอะไรหลากหลายอย่างมากในเอกนี้ ค่อนข้างที่จะจับฉ่าย555 แต่ก็ถ้ามองในแง่ดีก็คือเราก็จะมีทักษะหลาย ๆ ด้านติดตัวไป ได้รู้ว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเพราะที่นี่เรียนหลากหลายแต่ก็จริงจังทุกวิชา ทำโปรเจคกันวนไปยาว ๆ เลย

– ด้านของการใช้ชีวิต ค่อนข้างโอเค เพื่อน ๆ และอาจารย์เป็นกันเอง คุยด้วยง่าย ในเรื่องการเดินทางส่วนตัวพี่คิดว่าเดินทางได้สะดวกเพราะติด BTS และ MRT แต่ค่าครองชีพที่นี่ค่อนข้างสูง ค่าเดินทาง + ค่าอาหารแต่ละวันไม่น้อยเลย555 ใจกลางเมืองแหละเนาะ

.

ให้กำลังใจน้อง ๆ ที่อยากเข้าคณะนี้ 🙂
– สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเข้านวัตมศวไม่ว่าจะเอกไหน พี่ก็ขอให้น้อง ๆ ได้เข้ามาเรียนที่นี่ตามที่หวังและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า 4 ปีผ่านไปเร็วมาก เพราะฉะนั้นพยายามเก็บเกี่ยวทั้งด้านการเรียน กิจกรรมต่าง ๆ และมิตรภาพให้ได้เยอะ ๆ เมื่อน้องมองกลับมาแล้วก็ขอให้เป็นความทรงจำดี ๆ ที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่นะคะ 🙂

 

.

จงใช้เวลาทุกนาทีอย่างคุ้มค่า

( ตาณ – ญาณิศา ฉับพลัน )

สำหรับใครที่สนใจข้อมูลดี ๆ แบบนี้อีกก็อย่าลืมติดตามผ่านเว็บไซต์ TCASter รวมถึงใครที่ต้องการทราบข้อมูลหรือคอนเทนต์น่าสนใจเกี่ยวกับการเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถติดตามผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ของ TCASter ได้เลย

Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Tiktok

สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบในระบบ TCAS ได้ง่าย ๆ เพียงแค่กดโหลด App

iOS, Android

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

837 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,597 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

764 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,339 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

981 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,423 views