Follow us on

ทำความรู้จัก กำเนิดวิทย์ ที่คนชอบวิทย์ห้ามพลาด – TCASter

วันที่โพสต์

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

Geaw TCASter


โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนที่ก่อตั้งโดยกลุ่มปตท. โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักวิจัยมาพัฒนาประเทศนั่นเอง และโรงเรียนนี้เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการสอบเข้ายากพอ ๆ กับเตรียมอุดมศึกษาและมหิดลวิทยานุสรณ์เลย แต่จุดเด่นของโรงเรียนนี้คือความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงโรงเรียนนี้ก็ยังเป็นศูนย์รวมเด็กระดับหัวกะทิอีกด้วย

.

 

 

จุดเด่นของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

 • ไม่มีค่าเทอม เรียนฟรีตลอด 3 ปี โดยไม่มีข้อผูกมัดและไม่ต้องใช้ทุนคืน
 • มีคลินิกวิชาการ โดยจะเป็นคลินิกที่ให้คำปรึกษาด้านการเรียน รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และทักษะนักเรียน
 • ครูทุกคนจะผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด และโรงเรียนจะมีแผนในการพัฒนาทักษะครูเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ควรรู้ก่อนสอบเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์

 • โรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนประจำ โดยแยกหอพักชายหญิง และมีคนดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา รวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ หอพักก็ถูกออกแบบอย่างสวยงาม ให้รู้สึกน่าอยู่ และอบอุ่น
 • ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสอนและก่อนจบการศึกษานักเรียนทุกคนต้องผ่านการทดสอบด้านภาษาอังกฤษอย่าง TOEFL IBT ให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน ถ้านักเรียนคนไหนสอบไม่ผ่านจะต้องเข้าค่ายเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ทางโรงเรียนจัดให้
 • นักเรียนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ จะต้องเรียนเนื้อหาปรับพื้นฐานทุกคน โดยจะให้เลือกสายเฉพาะด้านเช่น เคมี ฟิสิกส์ ในเทอม 2 และจะเรียนโดยเน้นไปในสายที่นักเรียนเลือกเป็นหลักไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • นักเรียนต้องนำเสนองานวิจัยออกมาในรูปแบบของโปสเตอร์และการบรรยายโดยจะนำเสนอในที่ประชุมของทางโรงเรียน ที่สำคัญจะต้องนำเสนอออกมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

 

 

ถ้าอยากเรียนที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ต้องทำยังไง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 2. ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนสะสมรวมทุกรายวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

2.2 ต้องผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

2.3 เคยได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศหรือระดับโลก

 

 

 

จำนวนในการรับเข้า ( รวม 72 คน และภายหลังจะแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ห้องละ 18 คน  )

 

ทำไมเด็กที่ชอบวิทยาศาสตร์ ถึงไม่ควรพลาดที่จะลองมาสอบเข้าที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์

 • มีระบบไอซีทีเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถค้นคว้าหาข้อมูลในการเรียนได้อย่างรวดเร็ว และสามารถค้นหาได้ทุกที่ทุกเวลา โดยปราศจากข้อจำกัด
 • นักเรียนจะได้ใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่สำคัญนักเรียนสามารถเข้าไปใช้ทำวิจัยได้ทุกวัน โดยมีครูคอยช่วยดูแลอยู่ตลอด
 • นักเรียนจะได้ใช้ห้องสมุดที่มีสื่อการเรียนรู้ครบครัน ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ที่มีคุณภาพและมีมากพอให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสใช้ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงห้องสมุดจะเปิดให้นักเรียนเข้าไปใช้บริการตลอดเวลาอีกด้วย
 • โรงเรียนมีความร่วมมือกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ ทำให้นักเรียนจะมีโอกาสในการไปแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาการในระดับโลก

 

 

 

สำหรับโควตาสำหรับนักเรียนโรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นที่ภาคตะวันออก จะแบ่งเป็นจังหวัดระยอง 3 คน, จังหวัดจันทบุรี ตราด ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว จังหวัดละ 1 คน

 

 

 

การคัดเลือกรอบแรก

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด 19 ในการคัดเลือกรอบแรกจึงไม่มีการสอบแต่จะประเมินจากคุณลักษณะและความสามารถ โดยจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติก่อน ถึงจะได้รับสิทธิ์ในการสมัครขั้นต่อไป โดยขั้นต่อไปต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 

 

 

 

การคัดเลือกรอบสอง

ต้องรอรายละเอียดหลังจากการประกาศผลรอบแรก

กำหนดการรับสมัคร ( อ้างอิงจากปีการศึกษา 2565 )

 สมัครสอบออนไลน์: www.kvis.ac.th

 

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากหาหนังสือเตรียมสอบดี ๆ มาใช้ในการทบทวนก่อนสอบ พี่ขอแนะนำแอปพลิเคชัน Handbooq แอปคลัง ebook ที่รวบรวมหนังสือวิชาการมาให้น้อง ๆ เป็นที่เรียบร้อย โดยน้อง ๆ ยังสามารถจดโน้ตและอ่านได้ในแอปเดียว ที่สำคัญภายในแอปยังมีระบบแปลคำศัพท์และอัดเสียงได้อีกด้วย

ลิงก์สอนเข้าใช้งาน Handbooq : https://tcaster.net/handbooq/

 

.

และที่สำคัญที่สุดคือ น้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวให้ดี มีวินัยในการอ่านหนังสือ และต้องมุ่งมั่น ชัดเจนในเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ เพื่อที่เราจะได้เข้าไปเรียนในที่ ๆ เราต้องการ สุดท้ายพี่ก็ขอให้น้อง ๆ สมหวังและสามารถทำตามความฝันกันได้ทุกคนนะคะ

.

.

สำหรับใครที่สนใจข้อมูลดี ๆ แบบนี้อีกก็อย่าลืมติดตามผ่านเว็บไซต์ TCASter รวมถึงใครที่ต้องการทราบข้อมูลหรือคอนเทนต์น่าสนใจเกี่ยวกับการเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถติดตามผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ของ TCASter ได้เลย

Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Tiktok

สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบในระบบ TCAS ได้ง่าย ๆ เพียงแค่กดโหลด App

iOS, Android

สู้ๆทุกคน ทำให้เต็มที่ เป็นกำลังใจให้นะค้าาาา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

211 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

190 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,435 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,346 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,087 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,621 views