Follow us on

เจาะ Blueprint “BMAT” ออกอะไรบ้าง?

วันที่โพสต์
เจาะ Blueprint “BMAT” ออกอะไรบ้าง?

ใครอยากเข้าคณะสายสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น หมอ ทันตะ สัตวะ หรือเภสัช ในรอบพอร์ตหรือหลักสูตรอินเตอร์ ก็คงจะเคยได้ยินการสอบ BMAT กันมาบ้าง แล้วจริง ๆ BMAT มันคืออะไร ใช้ยื่นมหาวิทยาลัยไหน แล้วข้อสอบออกแบบไหนบ้าง Blueprint ของข้อสอบนี้เป็นยังไง บทความนี้มีคำตอบ

          BMAT หรือ BioMedical Admission Test คือ ข้อสอบเฉพาะทางเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะอื่น ๆ โดยข้อสอบ BMAT เนี่ย เขาจะคุมมาตรฐานของข้อสอบให้เป็นแบบเดียวกันในทุกรอบ เพื่อให้ระดับความยากง่ายเท่ากัน ถ้าเตรียมตัวมาดีก็สามารถเริ่มสอบได้ตั้งแต่ม.5 เลย
สำหรับมหาวิทยาลัยที่เปิดให้ยื่นคะแนน BMAT ได้ มี 11 มหาวิทยาลัย คือ

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • คณะทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหิดล
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะแพทยศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะแพทยศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะแพทยศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • คณะแพทยศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
 7. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • คณะแพทยศาสตร์
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • คณะแพทยศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
 10. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • คณะแพทยศาสตร์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์
 11. มหาวิทยาลัยรังสิต
  • คณะแพทยศาสตร์

     *อย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขและโครงการที่รับคะแนน BMAT จากประกาศของแต่ละคณะ หรือ Mytcas หรือ TCASter App กันอย่างสม่ำเสมอด้วยน้า

แล้วข้อสอบ BMAT ออกอะไรบ้าง?
จาก Blueprint ข้อสอบ BMAT มีทั้งหมด 3 ส่วน ใช้เวลาทำ 3 ชั่วโมง

 • ส่วนที่ 1 ทักษะการคิด จะแบ่งเป็นการแก้ปัญหา (Problem Solving) 16 ข้อ และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) อีก 16 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
 • ส่วน 2 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ จะเป็นส่วนที่ต้องใช้ความรู้วิทย์ – คณิตของเราแล้ว ส่วนนี้จะมีข้อสอบ 27 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที
  โดยจะมีวิชา ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ คณิต ในจำนวนใกล้เคียงกัน คือประมาณวิชาละ 6 – 7 ข้อ สำหรับเนื้อหาก็ออกสอบถึงระดับความรู้ม.ปลายเลย
 • ส่วนที่ 3 เป็นข้อสอบเขียน เป็นส่วนที่จะให้เราได้โชว์ความสามารถในการแก้ไขปัญหา โดยอยู่บนหลักของความเหมาะสมและจริยธรรมทางการแพทย์ และถ่ายทอดออกมาผ่านการเขียนได้อย่างเหมาะสม โดยจะให้เราเลือกตอบ 1 ข้อ จากคำถาม 3 ข้อ ให้เวลา 30 นาทีเหมือนกัน

         BMAT ปกติจะจัดสอบปีละ 2 ครั้ง แต่ก็อย่าลืมดูเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยว่าต้องการคะแนนของรอบไหน จะได้สมัครได้ถูกต้องนะคะ

รู้ว่า BMAT คืออะไร? ยื่นที่ไหน ? และ BMAT ต้องสอบอะไรบ้าง? แล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบให้พร้อมก่อนเข้าสนามสอบ แล้วมาสอบติดหมอไปด้วยกันน้า

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

175 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

154 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,376 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,325 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,080 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,615 views