Pharma Trek มุ่งทะยานสู่ดาว SU21
| | |

Pharma Trek มุ่งทะยานสู่ดาว SU21

✧˖° สิ่งที่น้อง ๆ จะได้จากการเข้าค่าย ✧˖° น้อง ๆ จะได้รู้จักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในด้านต่าง ๆ มากขึ้น น้อง ๆ จะได้รู้จักวิชาชีพเภสัชกรรมมากขึ้น น้อง ๆ จะได้รับการแนะแนวเกี่ยวกับการสอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในระบบ TCAS และค่ายจะช่วยให้น้อง ๆ สามารถตัดสินใจได้ว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นคณะที่ใช่หรือไม่ ✧˖° ค่าใช้จ่าย ✧˖° ค่าสมัคร ฟรี แต่ถ้าน้อง ๆ มีสิทธิ์เข้าค่ายจะมีค่าใช้จ่าย 959 บาท ซึ่งรวมค่าอาหาร ที่พัก และเสื้อค่ายแล้ว ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรมหากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 13-14 สิงหาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 19…