ค่าย To be a Zoo Vet @สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
| | |

ค่าย To be a Zoo Vet @สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

🦁🐒🦝โอกาสมาถึงแล้ว… สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพสัตวแพทย์ มาร่วมเรียนรู้การทำงานของสัตวแพทย์ในสวนสัตว์เพื่อค้นหาความเป็นสัตวแพทย์ในตัวเองกับ… 🦒🐮🦓 💡ค่าย To be a Zoo Vet @สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี กิจกรรม 2 วัน ช่วงเวลา 8:30 – 16:30 (ไม่ค้างคืน) 👉รอบที่ 1: 15 – 16 กรกฎาคม 2566 👉รอบที่ 2: 19 – 20 สิงหาคม 2566 ** จำกัดรอบละไม่เกิน 20 คนเท่านั้น (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด) ค่าใช้จ่าย: 4,900 บาท (ครอบคลุมค่าเข้าสวนสัตว์ ค่าอุปกรณ์กิจกรรมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง) ** ในกรณีน้องๆ ไม่สะดวกในการจัดหาที่พักหรือการเดินทางเอง สามารถติดต่อทีมงานเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาที่พักและการเดินทางจากกรุงเทพฯได้ 🔎หัวข้อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 💉Vet curator (การสังเกตพฤติกรรมสัตว์ การดูแล และการจัดการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์) การสังเกตพฤติกรรมของลีเมอร์หางแหวน…