TCAS65 รอบ3 Admission สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
| | |

TCAS65 รอบ3 Admission สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 รอบ 3 แอดมิชชัน สจล. ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65 ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 18 – 19 พฤษภาคม 65 *ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ต้องการ ให้กดไม่ใช้สิทธิ์ ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 2 :…

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
| | |

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการที่เปิดรับสมัคร โครงการที่ 1 โครงการรับตรงอิสระ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการที่ 2 โครงการรับนักศึกษาประเภทนักศึกษาพิการ ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการที่ 3 โครงการ Direct Admission 2 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการที่ 4 โครงการรับนักศึกษาประเภทนักศึกษาพิการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการที่ 5 โครงการรับตรงอิสระ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการที่ 6 โครงการรับตรงอิสระ คณะวิทยาศาสตร์ ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการที่ 7 โครงการรับตรงอิสระ คณะอุตสาหกรรมอาหาร ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการที่ 8 โครงการปวส….

สุดเจ๋ง ! สจล. เปิดหลักสูตร ป.ตรี ควบสองปริญญา “เกษตรนวัตกร”  มุ่งปั้นบัณฑิต พลิกโฉมวงการเกษตรฐานรากเดิม สู่เกษตรยุคใหม่ ที่แรกในไทย
| | | | |

สุดเจ๋ง ! สจล. เปิดหลักสูตร ป.ตรี ควบสองปริญญา “เกษตรนวัตกร” มุ่งปั้นบัณฑิต พลิกโฉมวงการเกษตรฐานรากเดิม สู่เกษตรยุคใหม่ ที่แรกในไทย

เปิดรับสมัคร หลักสูตรใหม่ “เกษตรนวัตกร” (AGINOVATOR) ควบ 2 ปริญญา รอบ TCAS64 โควตา ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะเทคโนโลยีเกษตร จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ คลอดหลักสูตรใหม่ควบ 2 ปริญญา “เกษตรนวัตกร” (AGINOVATOR)”  ภายใต้การขมวดรวมของ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการสมาร์ตฟาร์ม) จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร เน้นเสริมสร้างทักษะการวางแผน การจัดการฟาร์มแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาที่น่าสนใจ อาทิ การออกแบบและการจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อการทำฟาร์มสมัยใหม่ โดรนเพื่อการเกษตร ฯลฯ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เน้นเติมเต็มทักษะการประดิษฐ์นวัตกรรมทางการเกษตร ให้สอดคล้องกับธุรกิจเกษตร โดยสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรได้เอง ตอบโจทย์การเป็นเกษตรนวัตกร ผ่านรายวิชาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ กลศาสตร์และการออกแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตร สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุทางการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น…

TCAS64 รอบ2 โควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
| | |

TCAS64 รอบ2 โควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา สจล. เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ 64 เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก : ภายใน 29 เมษายน 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64 สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 18 พฤษภาคม 64 คณะ/โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา สจล. 1. รวมทุกคณะ เปิดรับสมัคร…