TCAS66 รอบ2 โควตา สถาบันพระบรมราชชนก
| |

TCAS66 รอบ2 โควตา สถาบันพระบรมราชชนก

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MYUU TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 28 ต.ค. 65 เป็นต้นไป วันที่เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66  ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับ โครงการ Community Track ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ สถาบันพระบรมราชชนก
| | | |

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ สถาบันพระบรมราชชนก

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก โครงการที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระเบียบการรับสมัคร : คลิก Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

TCAS65 รอบ4 Direct Admission สถาบันพระบรมราชชนก

TCAS65 รอบ4 Direct Admission สถาบันพระบรมราชชนก

กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 26 – 30 พฤษภาคม 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 11 มิถุนายน 65 ตรวจร่างกาย : 12 – 13 มิถุนายน 65 ส่งเอกสารหลักฐาน / สอบสัมภาษณ์ : 14 มิถุนายน 65 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 15 มิถุนายน 65 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ครั้งที่ : 18 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 65 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก…

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ สถาบันพระบรมราชชนก
| | | | |

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ สถาบันพระบรมราชชนก

มาแล้วค่า สำหรับน้องๆที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นพยาบาล เป็นนางฟ้าในชุดขาว ตอนนี้ทางสถาบันพระบรมราชชนกได้เปิดรับสมัครในรอบพอร์ตฟอลิโอแล้วจ้า แต่หลักสูตรที่เปิดรับสมัครนั้นไม่ได้มีแค่พยาบาลอย่างเดียวเท่านั้น มีทั้งสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต , การแพทย์แผนไทยบัณฑิต และ วิทยาศาสตรบัณฑิต เป็นต้น น้องๆ คนไหนที่สนใจอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม เพราะจำนวนวันที่เปิดรับสมัครนั้นเปิดเพียงแค่ 7 วันเท่านั้นจ้า ‍⚕️ กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 3 – 9 มกราคม 65 ชำระเงินค่าสมัคร : 3 – 9 มกราคม 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 16 มกราคม 65 ตรวจร่างกาย : 17 – 20 มกราคม 65 สอบสัมภาษณ์ : 23 มกราคม…