TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
| |

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MYUU TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 สมัครเรียนผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร โควตารับตรง เปิดรับสมัคร : 1 – 30 มี.ค. 66 ตรวจสอบความถูกต้องสถานะการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร : คลิก ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 3 เม.ย. 66…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร : 15 ก.ย. – 15 ต.ค. 65 ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 20 พ.ย. 65 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 ก.พ. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์…