TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
| |

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MYUU TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศผลการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก คณะที่เปิดรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย…

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
| | | | |

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง :PAPANG TCASter กำหนดการคัดเลือก คณะที่เปิดรับสมัคร วิทยาเขตกรุงเทพฯ วิทยาเขตปราจีนบุรี วิทยาเขตระยอง RECOMMEND ข้อมูลที่ควรศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนทำการสมัคร

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ การสอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ การสอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรไทย โครงการ Active Recruitment…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
|

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศผลการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 ก.พ. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก คณะที่เปิดรับสมัคร…

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TOP10 อัตราการแข่งขัน คะแนนสอบเข้า จำนวนรับ ผู้สมัคร)
|

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TOP10 อัตราการแข่งขัน คะแนนสอบเข้า จำนวนรับ ผู้สมัคร)

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65 ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 65 เรียบเรียง : Joe TCASter TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง ลำดับ คณะ/สํานักวิชา ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา วิทยาเขต อัตราการแข่งขัน รับ สมัคร คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด 1 วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) กรุงเทพฯ 1 : 65 10 650 44.33 59.62 2 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ศ.บ.ออกแบบภายใน (หลักสูตร เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) กรุงเทพฯ 1 : 49 3 146…

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)
|

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 65 เรียบเรียง : Mink TCASter TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง ลำดับที่ คณะ/สํานักวิชา ชื่อหลักสูตร/ สาขาวิชา วิทยาเขต อัตราการแข่งขัน รับ สมัคร คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด 1 วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์- วศ.บ.4ปี บางมด 1:129 4 515 71.82 81.43 2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ทล.บ.สาขาเทคโนโลยีการศึกษา และสื่อสารมวลชน-ทล.บ.4ปี บางมด 1:122 5 608 98.5 99.50 3 วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.บ.4ปี…

TCAS65 รอบ4 Direct Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
|

TCAS65 รอบ4 Direct Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 25 – 29 พฤษภาคม 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงกาาร ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ครั้งที่ 1 : 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 65 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ครั้งที่ 2 : 18 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 65 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร โครงการ Active…

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
| | |

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สวัสดีค่าน้อง ทุกคน สำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังรอระเบียบการรอบโควตามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเริ่มประกาศระเบียบการของคณะต่างๆออกมาบ้างแล้ว วันนี้แอดมินเลยได้ทำการรวบรวมโครงการที่เปิดรับมาให้น้องๆไว้อยู่ที่นี่แล้วค่า คณะไหนที่โดนใจ คณะไหนที่เฝ้ารอ โครงการไหนที่คุณสมบัติเราตรง รับเตรียมข้อมูลให้พร้อมแล้วมากับแอดมินเลยจ้า ปฏิทิน TCAS65 มจพ. กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร : 11 มกราคม – 10 เมษายน 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 18 เมษายน 65 สอบสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 65 ประกาศผลสอบคัดเลือก : 26 เมษายน 65 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65 การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : 7 พฤษภาคม 65…

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
| | |

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สวัสดีจ้า DEK65 ทุกคน ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเริ่มประกาศรายละเอียดการรับออกมาบ้างแล้ว การประกาศในตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้บอกวิชาที่จะต้องใช้ในการยื่นสมัคร มีทุกวิทยาเขตเลยจ้า น้องๆคนไหนกำลังสับสนอยู่ว่าจะต้องสมัครสอบวิชาไหนบ้าง หรือจะใช้เกรดเท่าไหร่ ตามแอดมาได้เลยค่า จะได้คลายข้อสงสัยกันแล้ว กำหนดการรับสมัคร TCAS65 รอบ 3 แอดมิชชัน มจพ. ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65 ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 18 –…