TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มสด. เปิดรับสมัคร : 3 ต.ค. 65 – 18 ม.ค.66 ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 2 ม.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 3 : 2 ก.พ. 66 ยืนยันสิทธิ์ รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ ในระบบ TCAS…

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
| |

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัครและชำระเงิน : 3 – 11 มิถุนายน 64 สอบสัมภาษณ์ : 3 – 14 มิถุนายน 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 3 มิถุนายน 64 เป็นต้นไป ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย : 3 – 21 มิถุนายน 64 รายงานตัวเป็นนักศึกษาออนไลน์ : 7 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 64 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก เว็ปไซต์รับสมัคร : คลิก คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร…

TCAS64 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รวมข้อมูลการรับสมัครทั้ง 3 รอบ)
|

TCAS64 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รวมข้อมูลการรับสมัครทั้ง 3 รอบ)

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1 มสด. เปิดรับสมัคร : 12 ตุลาคม 63 – 22 มกราคม 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 1 กุมภาพันธ์ 64 สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่น Portfolio : 13 กุมภาพันธ์ 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 22 กุมภาพันธ์ 64 ผู้สมัครเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64 : 22 – 23 กุมภาพันธ์ 64 สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 1 : 24 – 25 กุมภาพันธ์ 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 27 กุมภาพันธ์ 64 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย…