TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
|

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : PAPANG TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 13 ก.พ. – 15 มี.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 สมัครเรียนผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร โครงการรับแบบโควตา (Quota) คณะที่เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และพัฒนาท้องถิ่น…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
| | |

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 7 พ.ย. – 2 ธ.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 16 ธ.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 18 ม.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์…