TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21- 22 เมษายน 65 สอบสัมภาษณ์ : 25 – 26 เมษายน 65 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 28 – 29 เมษายน ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65 การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก…

TCAS64 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (รวมข้อมูลการรับสมัครทั้ง 3 รอบ)
| | |

TCAS64 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (รวมข้อมูลการรับสมัครทั้ง 3 รอบ)

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1 มนร. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1 มนร. โครงการรับด้วย Portfolio กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1 มนร. คณะแพทยศาสตร์ กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา มนร. กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 Admission1&2 มนร. ขอบคุณข้อมูล : https://admission.pnu.ac.th/ ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 64