Forensic & Investigation (แพทย์ นิติเวช สืบสวนสอบสวน)
| |

Forensic & Investigation (แพทย์ นิติเวช สืบสวนสอบสวน)

จัดเต็มกับ 3 ศาสตร์ มารวมกัน Forensic & Investigation Camp (แพทย์ + นิติเวช + สืบสวนสอบสวน) มา 1 ค่าย ได้ถึง 3 ศาสตร์ กับการผ่า ชันสูตร และสอบสวนสืบสวนแบบเจาะลึก ศาสตร์แพทย์ เรียนรู้ระบบการทำงานของปอดและอนาโตมี่ของปอดต่างๆ ⚠นิติเวช⚠ บทบาทหน้าที่ของแพทย์นิติเวชและนักนิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพ ขั้นตอนในการชันสูตรพลิกศพ การสืบสวนสอบสวน ความแตกต่างระหว่างการสืบสวนและสอบสวน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน ขั้นตอนและวิธีการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น ก ารตรวจวิเคราะห์ร่องรอยสถานที่เกิดเหตุ แถมฟรี ! แนะแนวTcas 66-67 พูดคุย Q & A ได้ตลอดทั้งค่าย มีเสื้อกาวน์แพทย์ให้ใส่ฟรีตลอดกิจกรรม ✅ได้ภาพกิจกรรมจากพี่ตากล้อง (ลงพอร์ตได้) ✅ได้เกียรติบัตร 2 ใบ (ใช้ได้จริง) เป็นค่าย on-site 1 วันที่คุ้มมากๆ เด็กสายวิทย์/สายสังคม…