ECON WORLD ค่ายเศรษฐศาสตร์
| | |

ECON WORLD ค่ายเศรษฐศาสตร์

ค่ายเศรษฐศาสตร์ คอร์สเจาะลึกสำหรับผู้ที่สนใจ คณะเศรษฐศาสตร์ หากน้องพบว่าตนเองเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านการเงิน ค่ายนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่อาจทำให้น้องได้พบเจอกับคณะที่ใช่ เปิดโลกการเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง มากประสบการณ์ และอยู่ในสายอาชีพนี้มาเป็นเวลานาน เพื่อให้น้องๆได้ค้นพบ และค้นหาตัวเองตามความฝัน เนื้อหาการเรียนรู้ น้องๆจะได้เวิร์คชอปทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อค้นหาตัวเองให้มากยิ่งขึ้น ได้รู้ว่าตัวเองชอบทางด้านเศรษฐศาสตร์จริงๆหรือไม่ เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์แต่ละประเภท วางแผนธุรกิจ ผ่านมุมองของนักเศรษฐศาสตร์ แนะแนวการเรียนและอาชีพในอนาคต น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร น้องๆสามารถถ่ายรูประหว่างเรียนเพื่อใช้ใส่พอร์ตยื่นเข้ามหาลัยได้ หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 1,990 บาท (รวมอุปกรณ์การเรียนรู้ และการทำกิจกรรมทุกอย่างแล้ว) ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรมหากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 จำนวนที่รับ 50 คน ค่าใช้จ่าย 1,990 คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)…