One Day Trip L’Arts TU #อยากเข้าศิลปศาสตร์ มธ
| | |

One Day Trip L’Arts TU #อยากเข้าศิลปศาสตร์ มธ

One Day Trip with L’Arts TU #อยากเข้าศิลปศาสตร์ มธ การแนะแนวเข้าศึกษาต่อด้วยระบบ TCAS จากพี่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า หลักสูตร สาขา และโครงการต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์ มธในการเรียน ภาษาฝั่งตะวันตก , ภาษาฝั่งตะวันออก และสาขาอื่นๆ TCAS66 vs L’Arts TU : รูปแบบการคัดเลือกและรอบการสมัครคัดเลือกเข้าเรียน เป้าหมายในการทำงาน อาชีพหลังจบ จากศิษย์เก่า การเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา การติวสอบ TGAT & A-Level กิจกรรมสุด Exclusive จากทีมผู้จัด Tcas คืออะไร ศิลปศาสตร์อยู่รอบไหน เตรียมตัวอย่างไร วิชาเอก วิชาโท เป็นยังไง จบแล้วพี่เขาทำอะไรกัน และเราจะพบกับ พี่ๆMc และ Staff จากคณะ มีกิจกรรมนันทนาการ สันทนาการ เม้ามอย และมีเตรียมเนื้อหาความรู้จากพี่ๆบัณฑิตศิษย์เก่า ตลอดจนกิจกรรม…