ค่ายวิทยาศาสตร์ SUT Science Camp – Episode: SMILe Fest 2023
| | |

ค่ายวิทยาศาสตร์ SUT Science Camp – Episode: SMILe Fest 2023

💢 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 💢 🧬 ค่ายวิทยาศาสตร์ SUT Science Camp – Episode: SMILe Fest 2023 ✨ 🔭 ค่ายเปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. และ ปวส. ในวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา ⭐ Link กรอกใบสมัคร : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeILq0sIP9CNb…/viewfor 📌 ค่าสมัครเข้าค่าย 750 บาท น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ เสื้อค่าย ที่พักระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม อาหาร เครื่องดื่ม และของว่าง ร่วมทำปฏิบัติการจริงจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การกีฬา…