ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่ 6 The Sixth Sense
| | |

ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่ 6 The Sixth Sense

ถึงเพลาเปิดประตูตำหนัก ที่จะนำพาผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับจิตวิทยา ได้มารู้จักตัวเองผ่านการนำพาของผู้นำทางมาหาคำตอบไปพร้อมกันได้ใน ” The Sixth Sense ตำหนัก สำนักจิตเจ้า “ หมายเหตุ : หากผู้สมัครไม่สะดวกในการปริ้นต์เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการค่ายและหนังสือแสดงความยินยอมรับความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากผู้ปกครอง สามารถเขียนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ไอแพด โดยใช้เป็นปากกาสีน้ำเงินแทนได้ ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 1-3 กันยายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 จำนวนที่รับ 60 คน ค่าใช้จ่าย 799 บาท คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ) ม.ปลาย สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์…