ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
| | | |

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

  เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศ (ม.6) ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ทางศาสตร์วิศวกรรมเคมี ทั้งทางด้านวิชาการ เครื่องปฏิบัติการเฉพาะหน่วย และเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป   ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรมหากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง   รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมออนไลน์พร้อมกันผ่าน Zoom หรือโปรแกรมอื่นๆ วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน) จำนวนที่รับ 120 คน ค่าใช้จ่าย 300 บาท (จ่ายตอนสมัคร) คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ) ม.6 สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป กิจกรรมนี้จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร…