fbpx
Portfolio

Portfolio

Portfolio คือ แฟ้มสะสมผลงานรวมเอกสารที่สื่อถึงตัวตนผ่านผลงาน ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา ควรเป็นผลงานที่สอดคล้องกับคณะที่ยื่นพอร์ต

รวมเรื่องเกี่ยวกับ Portfolio หรือรอบพอร์ตที่น้อง ๆ ควรรู้ก่อนเริ่มทำพอร์ต มาเริ่มทำพอร์ตไปพร้อมกันกับ TCASter

Portfolio

Portfolio คือ แฟ้มสะสมผลงานรวมเอกสารที่สื่อถึงตัวตนผ่านทางผลงาน ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา ควรเป็นผลงานที่สอดคล้องกับคณะที่ยื่นพอร์ต

รวมเรื่องเกี่ยวกับ Portfolio หรือรอบพอร์ตที่น้อง ๆ ควรรู้ก่อนเริ่มทำพอร์ต มาเริ่มทำพอร์ตไปพร้อมกันกับ TCASter

Portfolio
พี่กิ๊ก คณะครุศาสตร์
พี่กิ๊ก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Read More
ร่วมกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนที่สามารถร่วมได้ และต้อง “ถ่ายรูปเก็บไว้ทุกครั้ง” เพราะมีเพื่อนพี่หลายคนมากที่ไปทำแต่ไม่มีรูป เลยต้องเสียเวลากับการไปหารูปมาใส่
พี่ดัง คณะแพทยศาสตร์
พี่ดัง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Read More
อย่าทิ้งกิจกรรม การทำกิจกรรมจะทำให้เรามี soft skills ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
พี่เกียว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พี่เกียว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเข้าคุณทหารลาดกระบัง
Read More
เริ่มแรกของการหาแรงบันดาลในการทำพอร์ตเลยคือ หนังสือบ้านและสวน, หนังสือ IKEA หนังสือแต่งบ้านต่าง ๆ เราได้เรียนรู้การใช้คำบรรยายภาพแต่ละห้องให้ดูน่าสนใจ อ่านแล้วอินตาม
พี่แสตมป์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
พี่แสตมป์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
"โรงเรียนคือแหล่ง Port ที่ดีที่สุด! ยิ่งเข้าร่วม ยิ่งได้เยอะ” “ส่วนสำคัญใน Port คือเป้าหมายของการศึกษาและกิจกรรมที่เข้าร่วม”
พี่กานดา สำนักวิชาเเพทยศาสตร์
พี่กานดา สำนักวิชาเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Read More
Portfolio ของเราจะพยายามใส่ผลงานให้ครบทุกด้าน ส่วนตัวเราคิดว่าความหลากหลายอาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่คณะกรรมการในการคัดเลือกกำลังมองหาค่ะ
พี่ตาล คณะวิเทศศึกษา สาขาธุรกิจจีน
พี่ตาล คณะวิเทศศึกษา สาขาธุรกิจจีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Read More
พี่รู้สึกว่า Portfolio ทำยังไงก็ได้ที่แสดงความเป็นตัวเรา ถ้ากิจกรรมเรามีเยอะ ก็เอาที่เด่นแล้วก็แสดงความเป็นตัวเราออกมาให้มากที่สุดอะ เท่านั้นเลย
พี่จ๋า คณะบริการธุรกิจบัณฑิต
พี่จ๋า คณะบริการธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Read More
เทคนิคทำพอร์ต คือ “ใช้ภาพและสีให้เด่น” เพราะพี่ชอบทำงานสายศิลปะ และครีเอทีฟ ก็เลยใช้ตรงนี้มาช่วยตกแต่งพอร์ต ไม่เน้นบรรยาย ลึก ๆ มีความเชื่อว่ากรรมการน่าจะไม่ได้อยากรู้รายละเอียดเยอะ
พี่เพิร์ธ คณะวิทยาศาสตร์
พี่เพิร์ธ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Read More
พอเรารู้เป้าหมายเร็วก็ยิ่งทำให้เรามีเวลาเตรียมตัวเร็ว เริ่มทำโครงงานเกี่ยวกับคณะที่อยากเข้า เริ่มเก็บผลงานเพื่อทำพอร์ตตั้งแต่เนิ่นๆ บางครั้งมีเหนื่อยบ้าง แต่อยาก enjoy กับชีวิตมหาลัยก็เลยยอม
Previous
Next

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเข้ารอบพอร์ต (Portfolio)

Portfolio Update

TCAS66 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

TCAS66 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยเนชั่น

TCAS66 มหาวิทยาลัยเนชั่น

TCAS66 มหาวิทยาลัยสยาม

TCAS66 มหาวิทยาลัยสยาม

TCAS66 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

TCAS66 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยบูรพา

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยบูรพา

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TCAS66 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

TCAS66 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยนเรศวร

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยนเรศวร

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยพะเยา

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยพะเยา

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

TCAS66 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

TCAS66 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS66 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

TCAS66 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TCAS66 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

TCAS66 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

TCAS66 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

TCAS66 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยศิลปากร

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยศิลปากร

TCAS66 หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS66 หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหิดล

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหิดล

TCAS66 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

TCAS66 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยนครพนม

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยนครพนม

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยทักษิณ

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยทักษิณ

TCAS66 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

TCAS66 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

TCAS66 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS66 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟลิโอ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รุ่นพี่แชร์พอร์ต (Portfolio)

All รุ่นพี่แชร์พอร์ต

สาขาวัสดุศาสต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1

เจาะลึกสาขาวัสดุศาสตร์กับพี่ปอนด์ รุ่นพี่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รุ่นพี่รีวิวกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

รีวิวรอบพอรต์กับรุ่นพี่ดีกรีดรัมฯ มหาลัย พี่รวงข้าว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

รีวิวสอบเข้าแพทย์ มข. รอบPortfolio ฉบับเด็กแลกเปลี่ยน

พี่ถาปัตย์ เผย! Port อลังได้ด้วยผลงานปังๆ

เทคนิคยื่น Port ครุ ม.สวนสุนันทา

โชว์พอร์ตธุรกิจ หลักสูตร ศศ.บ. มหิดล!

อยากเป็นหมอ ก็ยื่น “พอร์ต” ได้ !

ทำพอร์ตสุดเก๋ กับพี่ “คณะวิเทศศึกษา”

#TCASterชวนน้องรีวิว (พี่เวฟ) สอบติดรอบ Portfolio วิศวะเคมีลาดกระบัง

รีวิวสอบติดรอบพอร์ตฟอลิโอ คณะเทคนิคการแพทย์ ตัวอย่างportfolio

#TCASterชวนน้องรีวิว (พี่ปั้นแป้ง) สอบติดรอบ Portfolio เทคนิคการแพทย์ม.อ.

#TCASterชวนน้องรีวิว (พี่อาย) ติดรอบพอร์ตคณะแพทยฯ มช. ใช้คะแนนภาษาอังกฤษ

#TCASterชวนน้องรีวิว (พี่แค็ท) คณะแพทยฯ ม.สงขลาฯ ติดรอบพอร์ต

#TCASterชวนน้องรีวิว (พี่แป้ง) วิศวกรรมเทคฯยานยนต์ ติดรอบพอร์ต

#TCASterชวนน้องรีวิว (เจอร์ค) วิทยา จุฬา ติดรอบยื่น Portfolio

#TCASterชวนน้องรีวิว (วอร์ม) นิเทศ จุฬา ติดรอบยื่น Portfolio

รวมกิจกรรมใส่พอร์ต (Portfolio)

รวมกิจกรรมใส่พอร์ต TCAS

Basic Arduino for Beginners พื้นฐาน Arduino และอุปกรณ์เสริม

การเเข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางเคมี (MU CHEM Contest)

ARTS CAMP ครั้งที่ 11 “Pirates of Media Arts” KMUTT

ค่ายการบิน #DEK66

Samsung Solve for Tomorrow 2023

ค่ายศิลป์แพทย์ – MMDCamp

Criminal Mind นิติวิทยาศาสตร์ไขคดีฆาตกรรม

THE SIM MED ค่ายจำลองชีวิตนักศึกษาแพทย์🥼by TheCASEducation

มาแล้ว! Nitade Showcase 2023 “สนามเด็กเล่น”

ค่ายวิศวบริการ ครั้งที่ 34 ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ค่าย Road to Actuary เส้นทางสู่นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ปีที่ 6

สหเวชฯ มธ. เปิดรับสมัครค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 9

Creative Media Camp ค่ายสร้างสรรค์นักสร้างสื่อ ครั้งที่ 3

ONE DAY TRIP รัฐศาสตร์ TU

ค่ายสานฝันการบิน ครั้งที่ 10

Introduction of Bone & Muscular Anatomy

IE & EE ชวนคนกระหายรู้ มาเข้ามาฟังคนกระหายเล่า

ZOO-SCI DOLPHIN CAMP (ค่ายวิทยาศาสตร์+สัตววิทยา)

Essential Engineering | เปิดโลกวิศวกรรม 18 สาขา

ค่ายวิทยาศาสตร์ประยุกต์ KU Foodsci Camp ครั้งที่ 1

Workshop on Neuroanatomy & Brain Dissection

ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 35 (Guiding law camp 35)

The World of Civil Engineer (เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา)

ค่าย DentSWU First Step ทันตะ มศว ใครอยากเรียนทันตะ ห้ามพลาด

Engineer Dolphin Camp (คอม, โยธา, ไฟฟ้า, อิเล็ก)

Hello! Welcome to Faculty of Economics Open House

AI for Everyday Life and Urban Development Codeathon

รู้ยัง? โลจิสติกส์ TNI เรียนอะไร มารู้จักพวกเรากันเถอะ!

Creative Graphic Camp #4

🌳 ITCAMP 19 | The Story of Dream Forest 🧚🏻‍♀️✨

⚖ค่าย ONSITE นักกฎหมายรุ่นเยาว์ (LAW JUNIOR CAMP)รุ่น 3 ⚖

ค่ายเภสัชศาสตร์

ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 35 (Guiding law camp 35)

ค่ายนิติรัฐ นิติธรรม (นิติศาสตร์+รัฐศาสตร์)

ค่ายปลูกแนวคิด พิชิตธุรกิจสายวนศาสตร์ #3

Engineering Arcade – ค่ายอัปเลเวลสำหรับว่าที่วิศวกร

INSIDE FOOD-SCI 🔬 ลองก่อนเลือกสายวิทยาศาสตร์อาหาร

เรียนรู้การทำคอนเสิร์ตกับ “Event BU Chase Your Passion Concert Design Camp”

Get to know Business world เวิร์คชอปสุดพิเศษสำหรับสายธุรกิจ!

MSE VIRTUAL CAMP#25 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร