ค่ายสานฝันปั้นนักธรณีครั้งที่ 6 กลับมาตามคำเรียกร้อง!
| | |

ค่ายสานฝันปั้นนักธรณีครั้งที่ 6 กลับมาตามคำเรียกร้อง!

ค่ายสานฝันปั้นนักธรณี ครั้งที่ 6 (Geologist the next gen 6th) จัดโดยสาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นค่ายวิชาการ และฝึกทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียนมัธยมปลายที่สนใจในสายงานธรณีวิทยา โดยจัดค่ายทั้งหมด 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2566 ค่าสมัคร 400 บาท จ่ายตอนยืนยันสิทธิ์ สิ่งที่ได้คือ เสื้อค่าย เกียรติบัตร ประกันการเดินทาง อาหารและที่พัก 4 วัน 3 คืน โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็นสองรูปแบบใหญ่ๆ คือส่วนวิชาการ ที่จะแบ่งน้องๆอกเป็นฐานการเรียนรู้ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง หิน แร่ การกำเนิดโลก วิชาที่ต้องเรียนเมื่อเป็นนักศึกษาธรณีศาสตร์ และส่วนที่สอง เป็นส่วนของการออกภาคสนาม (Field Trip) น้องๆจะได้ไปเรียนรู้หินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบซากดึกดำบรรพ์ของทะเลโบราณ ชมพิพิธภัณฑ์และอุทยานธรณีที่รวบรวมหินและซากดึกดำบรรพ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาให้น้องๆได้รู้จัก กิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมดูดาว ที่ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้น้องๆได้พบกับกลุ่มดาวต่างๆ โดยเริ่มสมัครค่ายได้ตั้งแต่วันที่…

ค่ายวิทยาศาสตร์ SUT Science Camp – Episode: SMILe Fest 2023
| | |

ค่ายวิทยาศาสตร์ SUT Science Camp – Episode: SMILe Fest 2023

💢 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 💢 🧬 ค่ายวิทยาศาสตร์ SUT Science Camp – Episode: SMILe Fest 2023 ✨ 🔭 ค่ายเปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. และ ปวส. ในวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา ⭐ Link กรอกใบสมัคร : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeILq0sIP9CNb…/viewfor 📌 ค่าสมัครเข้าค่าย 750 บาท น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ เสื้อค่าย ที่พักระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม อาหาร เครื่องดื่ม และของว่าง ร่วมทำปฏิบัติการจริงจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การกีฬา…