Follow us on

TCAS66 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Mink TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ยืนยันสิทธิ์ รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ รอบ2 โควตา ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ รอบ2 โควตา ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก (สำหรับรอบ 1,2,4)
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก (สำหรับรอบ 3)
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะพยาบาลศาสตร์
  • เปิดรับสมัคร
   • รอบ 1 : 3 – 28 ต.ค. 65
   • รอบ 2 : 1 – 30 มี.ค. 65
   • รอบ 3 : 7 – 13 พ.ค. 65
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
  • เปิดรับสมัคร
   • รอบ 1 : 1 ธ.ค. 65 – 10 ม.ค. 66
   • รอบ 2 : 1 – 31 มี.ค. 65
   • รอบ 3 : 7 – 13 พ.ค. 65
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชารังสีเทคนิค
  • เปิดรับสมัคร
   • รอบ 1 : 15 ธ.ค. 65 – 15 ม.ค. 66
   • รอบ 2 : 1 – 31 มี.ค. 65
   • รอบ 3 : 7 – 13 พ.ค. 65
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • เปิดรับสมัคร
   • รอบ 1 : 1 พ.ย. -15 ธ.ค. 65
   • รอบ 2 : 12 ก.พ. – 15 มี.ค. 66
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (วท.บ.)
  • เปิดรับสมัคร
   • รอบ 1 : 15 ต.ค. 65 – 14 ม.ค. 66
   • รอบ 2 : 24 ก.พ. – 20 เม.ย. 66
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้าที่ 15 – 20)

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

187 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

237 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

155 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

81 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

102 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

95 views