Follow us on

TCAS66 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มกส.

 • เปิดรับสมัคร
  • ครั้งที่ 1 : 19 ก.ย. – 23 ต.ค. 65
  • ครั้งที่ 2 : 24 ต.ค. – 1 ธ.ค. 65
  • ครั้งที่ 3 : 2 ธ.ค. 65 – 15 ม.ค. 66
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
  • ครั้งที่ 1 : 26 ต.ค. 65
  • ครั้งที่ 2 : 7 ธ.ค. 65
  • ครั้งที่ 3 : 18 ม.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • ครั้งที่ 1 : 2 พ.ย. 65
  • ครั้งที่ 2 : 14 ธ.ค. 65
  • ครั้งที่ 3 : 25 ม.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก (สำหรับ TCAS รอบ 1,2)
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 2. คณะบริหารศาสตร์
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 5. คณะศิลปศาสตร์
 6. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 5 – 9)


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ2 โควตา มกส.

 • เปิดรับสมัคร
  • ครั้งที่ 1 : 14 ม.ค. – 26 ก.พ. 66
  • ครั้งที่ 2 : 27 ก.พ. – 30 มี.ค. 66
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
  • ครั้งที่ 1 : 1 มี.ค. 66
  • ครั้งที่ 2 : 4 เม.ย. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • ครั้งที่ 1 : 8 มี.ค. 66
  • ครั้งที่ 2 : 18 เม.ย. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ รอบ2 โควตา ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค.66
 • สละสิทธิ์ รอบ2 โควตา ในระบบ TCAS : 6 พ.ค.66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย : 9 พ.ค.66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก (สำหรับ TCAS รอบ 1,2)
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 2. คณะบริหารศาสตร์
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 5. คณะศิลปศาสตร์
 6. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 9 – 13)


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ3 Admission มกส.

 • เปิดรับสมัครและชำระเงิน : 7 – 13 พ.ค.66
  • เลือกคณะ/สาขาวิชา
  • เลือกได้สูงสุด 10 สาขา/วิชา
  • สอบติดได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่1 : 20 พ.ค.66
 • เลือกใช้สิทธิ์ รอบ3 Admission ในระบบ TCAS : 20 – 21 พ.ค.66
  • ยืนยันสิทธิ์ หรือ
  • ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ
  • ขอประมวลผลครั้งที่2
 • ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่2 : 26 พ.ค.66
 • สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 29 พ.ค.66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย : 6 มิ.ย.66
  • กำหนดการรับสมัคร รอบ3 : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์/ขอประมวลผลครั้งที่2 ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. คณะบริหารศาสตร์
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 6. คณะศิลปศาสตร์
 7. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 13 – 17)


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,038 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,169 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

834 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views