Follow us on

สรุปภาพรวมทุกสถิติ “คณะเภสัชศาสตร์” TCAS65

วันที่โพสต์

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 65

เรียบเรียง : Joe TCASter


TOP10 สถาบันที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ลำดับสถาบันการศึกษาหลักสูตร/สาขาวิชาอัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์สถาบัน)ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม1 : 224132,90048.5951.15
2ม.มหาสารคาม (เกณฑ์สถาบัน)ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 : 212204,24057.8160.92
3ม.ขอนแก่น (เกณฑ์สถาบัน)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 1 : 131101,30848.8851.05
4ม.ศิลปากร (เกณฑ์สถาบัน)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 1 : 107505,31850.4258.27
5ม.ขอนแก่น (เกณฑ์สถาบัน)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 1 : 79312,42550.1658.49
6ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์ กสพท)ภ.บ. สาขาวิชาการ บริบาลทางเภสัชกรรม 1 : 74201,47351.2552.49
7ม.ธรรมศาสตร์ (เกณฑ์สถาบัน)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 1 : 54603,20544.1560.15
8ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์สถาบัน)ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 1 : 50532,63445.0251.64
9ม.พะเยา (เกณฑ์สถาบัน)ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 : 48401,91145.0551.58
10ม.ศิลปากร (เกณฑ์สถาบัน)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 1 : 42803,30545.0149.92

TOP10 สถาบันที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับสถาบันการศึกษาหลักสูตร/สาขาวิชา อัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1ม.มหาสารคาม (เกณฑ์สถาบัน)ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม1 : 212204,24057.8160.92
2จุฬาฯ (เกณฑ์ กสพท)ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 : 13901,17053.8364.53
3ม.นเรศวร (เกณฑ์สถาบัน)ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 : 0.170953.3553.35
4จุฬาฯ (เกณฑ์ กสพท)ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 1 : 109587553.1562.93
5มหิดล (เกณฑ์ กสพท)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 1 : 141431,94552.6661.44
6ม.ธรรมศาสตร์ (เกณฑ์ กสพท)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 1 : 40301,19452.1453.32
7ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์ กสพท)ภ.บ. สาขาวิชาการ บริบาลทางเภสัชกรรม 1 : 74201,47351.2552.49
8ม.เชียงใหม่ (เกณฑ์ กสพท)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 1 : 131131,39150.9256.14
9ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์ กสพท)ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 1 : 412080950.7452.65
10ม.ศิลปากร (เกณฑ์สถาบัน)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 1 : 107505,31850.4258.27

TOP10 สถาบันที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับสถาบันการศึกษาหลักสูตร/สาขาวิชา อัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1ม.ศิลปากร (เกณฑ์สถาบัน)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ1 : 107505,31850.4258.27
2ม.มหาสารคาม (เกณฑ์สถาบัน)ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 : 212204,24057.8160.92
3ม.ศิลปากร (เกณฑ์สถาบัน)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 1 : 42803,30545.0149.92
4ม.ธรรมศาสตร์ (เกณฑ์สถาบัน)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 1 : 54603,20544.1560.15
5ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์สถาบัน)ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 : 224132,90048.5951.15
6ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์สถาบัน)ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 1 : 50532,63445.0251.64
7ม.ขอนแก่น (เกณฑ์สถาบัน)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 1 : 79312,42550.1658.49
8มหิดล (เกณฑ์ กสพท)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 1 : 141431,94552.6661.44
9ม.พะเยา (เกณฑ์สถาบัน)ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 : 48401,91145.0551.58
10ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์ กสพท)ภ.บ. สาขาวิชาการ บริบาลทางเภสัชกรรม 1 : 74201,47351.2552.49

TOP10 สถาบันที่มีจำนวนเปิดรับสูง

ลำดับสถาบันการศึกษาหลักสูตร/สาขาวิชา อัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1มหิดล (เกณฑ์ กสพท)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 1 : 141431,94552.6661.44
2ม.เชียงใหม่ (เกณฑ์ กสพท)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 1 : 131131,39150.9256.14
3จุฬาฯ (เกณฑ์ กสพท)ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 1 : 109587553.1562.93
4จุฬาฯ (เกณฑ์ กสพท)ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 : 13901,17053.8364.53
5ม.ศิลปากร (เกณฑ์สถาบัน)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 1 : 42803,30545.0149.92
6ม.นเรศวร (เกณฑ์สถาบัน)ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 : 0.170953.3553.35
7ม.สงขลานครินทร์ (เกณฑ์สถาบัน)ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 1 : 36519440.5553.94
8ม.ธรรมศาสตร์ (เกณฑ์สถาบัน)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 1 : 54603,20544.1560.15
9ม.บูรพา (เกณฑ์ กสพท)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 1 : 96050847.7951.62
10ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์สถาบัน)ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 1 : 50532,63445.0251.64

ภาพรวมสถิติ “คณะเภสัชศาสตร์” TCAS65

อัตราการแข่งขันเฉลี่ย

 • เภสัชศาสตร์ เกณฑ์ กสพท. (13 รหัส) (1 คน : 22 คน)
  • อัตราการแข่งขันต่ำสุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.สยาม (1 คน : 2 คน)
  • อัตราการแข่งขันสูงสุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มศว (1 คน : 74 คน)
 • เภสัชศาสตร์ เกณฑ์ สถาบัน (13 รหัส) (1 คน : 75 คน)
  • อัตราการแข่งขันต่ำสุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.นเรศวร (1 คน : 0.1 คน)
  • อัตราการแข่งขันสูงสุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มศว (1 คน : 224 คน)
 • เภสัชศาสตร์ รวมทุกเกณฑ์ (26 รหัส) (1 คน : 48 คน)
  • อัตราการแข่งขันต่ำสุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.นเรศวร (เกณฑ์สถาบัน) (1 คน : 0.1 คน)
  • อัตราการแข่งขันสูงสุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มศว (เกณฑ์สถาบัน) (1 คน : 224 คน)

คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด)

 • เภสัชศาสตร์ เกณฑ์ กสพท. (13 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (49.40 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.สยาม (40.83 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการ บริบาลทางเภสัชกรรม มศว (51.25 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (10.42 คะแนน)
 • เภสัชศาสตร์ เกณฑ์ สถาบัน (13 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (47.40 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ม.สงขลานครินทร์ (40.55 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มมส (57.81 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (17.26 คะแนน)
 • เภสัชศาสตร์ รวมทุกเกณฑ์ (26 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (48.40 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ม.สงขลานครินทร์ (เกณฑ์สถาบัน) (40.55 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มมส (เกณฑ์สถาบัน) (57.81 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (17.26 คะแนน)

คะแนนสูงสุด (ที่สอบติด)

 • เภสัชศาสตร์ เกณฑ์ กสพท. (13 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (54.30 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.พายัพ (48.10 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาฯ (64.53 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (16.43 คะแนน)
 • เภสัชศาสตร์ เกณฑ์ สถาบัน (13 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (54.70 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ม.ศิลปากร (49.92 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มมส (เกณฑ์สถาบัน) (60.92 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (11.00 คะแนน)
 • เภสัชศาสตร์ รวมทุกเกณฑ์ (26 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (54.50 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.พายัพ (เกณฑ์ กสพท) (48.10 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาฯ (เกณฑ์ กสพท) (64.53 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (16.43 คะแนน)

จำนวนรับ

 • จำนวนรับรวม เกณฑ์ กสพท (13 รหัส) (641 ที่นั่ง)
 • จำนวนรับรวม เกณฑ์สถาบัน (13 รหัส) (544 ที่นั่ง)
 • จำนวนรับรวม ทุกเกณฑ์ (26 รหัส) (1,185 ที่นั่ง)

ช่วงคะแนนต่ำสุด-สูงสุด

 • คะแนนต่ำสุด-สูงสุด เกณฑ์ กสพท (13 รหัส) มีค่าต่างกันมากที่สุด
  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาฯ
  • คะแนนต่ำสุด-สูงสุด (53.83-64.53) : ต่างกัน 10.70 คะแนน
 • คะแนนต่ำสุด-สูงสุดเกณฑ์ กสพท (13 รหัส) มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด
  • คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  • คะแนนต่ำสุด-สูงสุด (52.14-53.32) : ต่างกัน 1.18 คะแนน
 • คะแนนต่ำสุด-สูงสุด เกณฑ์สถาบัน (13 รหัส) มีค่าต่างกันมากที่สุด
  • คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  • คะแนนต่ำสุด-สูงสุด (44.15-60.15) : ต่างกัน 16.00 คะแนน
 • คะแนนต่ำสุด-สูงสุดเกณฑ์ เกณฑ์สถาบัน (13 รหัส) มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด
  • คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
  • คะแนนต่ำสุด-สูงสุด (53.35-53.35) : ต่างกัน 0 คะแนน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,746 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,799 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

706 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

556 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,939 views