Follow us on

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยศิลปากร (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

วันที่โพสต์

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission

ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 65

เรีบบเรียง : Mink TCASter


TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1เภสัชศาสตร์ภ.บ.สนามจันทร์1:107505,31850.416758.2686
2ศึกษาศาสตร์ศศ.บ.(จิตวิทยา)สนามจันทร์1:51301,51556.171566.9298
3ศึกษาศาสตร์ศษ.บ.(สังคมศึกษา)สนามจันทร์1:511050351.816255.0794
4ศึกษาศาสตร์ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)สนามจันทร์1:441043261.039263.6966
5เภสัชศาสตร์ภ.บ.สนามจันทร์1:43803,30545.007949.9167
6ศึกษาศาสตร์ศษ.บ.(การประถมศึกษา)สนามจันทร์1:341447545.731451.8875
7ศึกษาศาสตร์ศษ.บ.(ภาษาไทย)สนามจันทร์1:341343454.881459.2466
8อักษรศาสตร์อ.บ.(สังคมศาสตร์การพัฒนา)สนามจันทร์1:331032748.583355.5
9อักษรศาสตร์อ.บ.(เอเชียศึกษา) วิชาเอกภาษาเกาหลีสนามจันทร์1:313092852.263362.1225
10วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการและโลจิ สติกส์)สนามจันทร์1:282055643.982851.2495

TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1ศึกษาศาสตร์ศษ.บ.(ศิลปศึกษา)สนามจันทร์1:221022079.456982.3373
2ศึกษาศาสตร์ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)สนามจันทร์1:441043261.039263.6966
3ศึกษาศาสตร์ศษ.บ.(ศิลปศึกษา) (โครงการพิเศษ)สนามจันทร์1:3153559.665475.0343
4อักษรศาสตร์หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชา) พื้นฐานวิทย์สนามจันทร์1:44011,26656.344170.65
5อักษรศาสตร์หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชา) พื้นฐานศิลป์สนามจันทร์1:94013,37456.330975.4103
6ศึกษาศาสตร์ศศ.บ.(จิตวิทยา)สนามจันทร์1:51301,51556.171566.9298
7ศึกษาศาสตร์วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)สนามจันทร์1:135063656.057871.5451
8อักษรศาสตร์อ.บ.(ภาษาตะวันตก) ภาษาฝรั่งเศสสนามจันทร์1:8107155.458364.5833
9ศึกษาศาสตร์ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)สนามจันทร์1:71510155.158862.1814
10โบราณคดีศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)วังท่าพระ1:11535635581.6667

TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1อักษรศาสตร์หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชา) พื้นฐานวิทย์สนามจันทร์1:44011,26656.344170.65
2อักษรศาสตร์หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชา) พื้นฐานศิลป์สนามจันทร์1:94013,37456.330975.4103
3เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารนศ.บ.(นิเทศศาสตร์) พื้นฐานศิลป์ 2เมืองทองธานี1:314028647.648556.1129
4เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารนศ.บ.(นิเทศศาสตร์) พื้นฐานศิลป์เมืองทองธานี1:121401,61646.573560.0313
5เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารนศ.บ.(นิเทศศาสตร์) พื้นฐานวิทย์เมืองทองธานี1:314040946.4548.3331
6วิทยาการจัดการบธ.บ.(การจัดการโรงแรม)เพชรบุรี0.331204023.72533.65
7วิทยาการจัดการศศ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยว)เพชรบุรี0.651207821.52539.75
8วิทยาการจัดการรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)เพชรบุรี0.821209820.32546.5
9วิทยาการจัดการบธ.บ.(การจัดการธุรกิจและภาษา)เพชรบุรี0.8812010618.32545.325
10วิทยาการจัดการบธ.บ.(การจัดการงานนิทรรศการ และงานอีเว้นท์)เพชรบุรี1:1.412016014.72549.95

TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตรวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1เภสัชศาสตร์ภ.บ.สนามจันทร์1:107505,31850.416758.2686
2อักษรศาสตร์หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชา) พื้นฐานศิลป์สนามจันทร์1:94013,37456.330975.4103
3เภสัชศาสตร์ภ.บ. (โครงการพิเศษ)สนามจันทร์1:42803,30545.007949.9167
4เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารนศ.บ.(นิเทศศาสตร์) พื้นฐานศิลป์เมืองทองธานี1:121401,61646.573560.0313
5ศึกษาศาสตร์ศศ.บ.(จิตวิทยา)สนามจันทร์1:51301,51556.171566.9298
6วิทยาศาสตร์วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)สนามจันทร์1:17751,27244.672554.8191
7อักษรศาสตร์หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชา) พื้นฐานวิทย์สนามจันทร์1:44011,26656.344170.65
8วิทยาศาสตร์วท.บ.(จุลชีววิทยา)สนามจันทร์1:19701,26144.147155.0382
9อักษรศาสตร์อ.บ.(เอเชียศึกษา) ภาษาจีนสนามจันทร์1:15701,03847.211759.1735
10อักษรศาสตร์อ.บ.(เอเชียศึกษา) ภาษาเกาหลีสนามจันทร์1:313092852.263362.1225

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,049 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,172 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,008 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,546 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,187 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,653 views