Follow us on

TCAS65 รอบ4 Direct Admission สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 26 – 30 พฤษภาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 11 มิถุนายน 65
 • ตรวจร่างกาย : 12 – 13 มิถุนายน 65
 • ส่งเอกสารหลักฐาน / สอบสัมภาษณ์ : 14 มิถุนายน 65
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 15 มิถุนายน 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ครั้งที่ : 18 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

ประเภทการรับสมัคร

 1. โครงการบุคคลทั่วไป
 2. โครงการนโยบายหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน

ประกาศรับสมัคร : คลิก

ภาคผนวก 1 (จำนวนการรับ) : คลิก

ภาคผนวก 2 (คุณสมบติด้านสุขภาพ) : คลิก

ภาคผนวก 3 (ปฏิทินกำหนดการ) : คลิก

รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.pi.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,966 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,076 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,036 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

791 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

627 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,964 views