Follow us on

TCAS65 รอบ4 Direct Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 25 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 65 (บางสำนักวิชาปิดรับก่อน)
 • ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเอกสารการสมัคร : ภายใน 8 มิถุนายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา : 14 มิถุนายน 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 18 – 19 มิถุนายน 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

สำนักวิชาเเละสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (คณืตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
  • รายละเอียดการรับสมัคร : คลิก

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
 • สาขาวิชาเทโนโลยีอาหาร
 • หลักสูตรผู้ประกอบการาเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
  • รายละเอียดการรับสมัคร : คลิก

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 • รอติดตามประกาศ (หากมีการเปิดรับจะทำการอัปเดตข้อมูล)

ลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • รอติดตามประกาศ (หากมีการเปิดรับจะทำการอัปเดตข้อมูล)

กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

 • เทคโนโลยีดิจิทัล
 • นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
  • รายละเอียดการรับสมัคร : คลิก

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • รายละเอียดการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาแล้ว! ปฏิทิน TCAS67 พระนครเหนือ เริ่มรอบแรก 1 ตุลาคมนี้ – TCASter

432 views

ปฏิทิน TCAS67 ม.บูรพา มาแล้ว! เปิดทุกรอบ 25 ตุลาคมนี้ เตรียมพอร์ตรอได้เลย – TCASter

452 views

เตรียมตัวรอได้เลย ปฏิทิน TCAS67 มทส. เปิดรับทุกรอบ รับรอบพอร์ต (1.2) 15 พฤศจิกายนนี้ – TCASter

66 views

เตรียมตัวให้พร้อม! ปฏิทิน TCAS67 มข. ประกาศแล้ว เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ – TCASter

280 views

เช็กเลย! ปฏิทิน TCAS67 มหิดล เริ่ม 2 ตุลาคมนี้ – TCASter

411 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี ตุลาคม 2566 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

128 views