Follow us on

TCAS65 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 25 – 27 พฤษภาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 31 พฤษภาคม 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 4 มิถุนายน 65
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 6 มิถุนายน 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ครั้งที่ 1 : 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 65
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 16 มิถุนายน 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ครั้งที่ 2 : 18 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะพลศึกษา
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
 • คณะสังคมศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ติดตามคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.swu.ac.th/admissions2/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,746 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,799 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

706 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

556 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,939 views