Follow us on

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่โพสต์

ประกาศมาอีกครั้ง สำหรับระเบียบการรับสมัครรอบ 3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับน้องๆคนไหนที่รอลุ้นว่าจะมีสำนักวิชาไหนเปิดบ้าง หรือคุณสมบัติเป็นอย่างไร จะต้องใช้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่ วันนี้แอดมินเลยรวบรวมข้อมูลมากฝากน้องๆกันด้วยจ้า ใครเล็งสำนักวิชาไหนไว้ อย่ารอช้า‼ รีบตามแอดมาเลย

กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 18 – 19 พฤษภาคม 65
  • *ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ต้องการ ให้กดไม่ใช้สิทธิ์
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 2 : 20 – 23 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล 

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
 • สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 • กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซีชั่น
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
 • กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซีชั่น
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ตารางแสดงคะแนนขั้นต่ำรายวิชาสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://sutgateway.sut.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

456 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

437 views

อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? – TCASter

453 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าแพทย์ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

426 views

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

413 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

368 views