Follow us on

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่โพสต์

สวัสดีจ้า DEK65 ทุกคน เกณฑ์ระเบียบการรับรอบที่ 3 แอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกาศออกมาแล้วค่า การรับในรอบนี้รวมถึงคณะแพทย์ที่รับร่วมกับโครงการ กสพท. ด้วยจ้า หรือน้องๆคนไหนที่สนใจในคณะและสาขาอื่นๆ ก็มีมาเช่นกันค่ะ ทั้งวิชาที่จะต้องใช้ยื่นสอบ ค่าน้ำหนักที่คิดในแต่ละวิชา มาครบทุกอย่างเลยจ้า อย่างนี้ต้องรีบเตรียมตัวสมัครสอบกันให้พร้อมแล้วน้า

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 รอบ 3 แอดมิชชัน

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 18 – 19 พฤษภาคม 65
  • *ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ต้องการ ให้กดไม่ใช้สิทธิ์
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 2 : 20 – 23 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

หลักสูตร / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (รับร่วม กสพท.)
   • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
    • จำนวนรับ 50 คน
   • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล-โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
    • จำนวนรับ 20 คน
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
    • จำนวนรับ 10 คน
   • สาขาวิขารังสีเทคนิค
    • จำนวนรับ 10 คน
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิซาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
    • จำนวนรับ 35 คน
   • สาขาวิชาทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
    • จำนวนรับ 20 คน
   • สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
    • จำนวนรับ 20 คน
 3. วิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน
    • จำนวนรับ 40 คน
   • สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง
    • จำนวนรับ 30 คน
 4. วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
    • จำนวนรับ 40 คน
  • หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
    • จำนวนรับ 40 คน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • (กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง/กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร)
    • จำนวนรับ 30 คน

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

455 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

437 views

อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? – TCASter

453 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าแพทย์ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

423 views

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

410 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

367 views