Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่โพสต์

ประกาศมาอีกครั้ง กับระเบียบการรับสมัครรอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบโควตาที่เปิดรับสมัครในครั้งนี้เป็นโควตา (Quota) ประเภทสถานศึกษาเครือข่าย ซึ่งคณะที่เปิดรับสมัครนั้นมีหลากหลายสาขาวิชาให้ได้เลือกสรร บางสาขาวิชาไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำด้วย หากน้องๆคนไหนสนใจต้องรีบเตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วอย่ารอช้า ตามไปสมัครกันเลยจ้า (☞ ° ʖ °)☞

กำหนดการคัดเลือก 

 • เปิดรับสมัคร : 21 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก : 20 เมษายน 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 3 พฤษภาคม 65
 • ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 13 พฤษภาคม 65

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • คณะศิลปศาสตร์
  • ศศ.บ. การท่องเที่ยว
  • ศศ.บ. การโรงแรม
  • ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
  • ศศ.บ. การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วท.บ. เคมี  
  • วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม
  • วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (ปกติ)
  • ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • ทล.บ. เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  • ทล.บ. เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
  • ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • อส.บ. เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
  • อส.บ. วิศวกรรมการผลิต
  • ค.อ.บ. เครื่องกล
  • ค.อ.บ. อุตสาหการ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
  • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
  • วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วศ.บ. วิศวกรรมเคมี
  • วศ.บ. วิศวกรรมสํารวจ
  • วศ.บ. วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  • วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตความแม่นยําสูง
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • บธ.บ. การเงิน
  • บธ.บ. การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • บธ.บ. การประเมินราคาทรัพย์สิน
  • บธ.บ. การจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
  • บธ.บ. การจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • บธ.บ. การตลาด กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด
  • บธ.บ. การตลาด กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
  • บธ.บ. ระบบสารสนเทศ
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
  • คศ.บ. อาหารและโภชนาการ
  • คศ.บ. เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
  • ทล.บ. การออกแบบแฟชั่น
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วท.บ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งทอ
  • ทล.บ. ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
  • บธ.บ. ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น (ภาษาไทย)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการบริการ

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://admissions.rmutk.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

BBA Bangkok University International หลักสูตรใหม่ จบภายใน 3 ปี เตรียมพร้อมสู่อนาคตการทำงาน! – TCASter

1,243 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,225 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,221 views

ประกาศ!! การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะอุสาหกรรมบริการ ม.เกษตรศาสตร์ – TCASter

19,263 views

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

906 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี มีนาคม 2567 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

10,385 views