Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่โพสต์

กลับมาอีกครั้งกับระเบียบการรับสมัครรอบโควตา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช น้องๆคนไหนที่รอมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่จะต้องไม่พลาดแล้วน้า เนื่องจากแอดมินเห็นระเบียบการรับสมัครแล้วนั้น ทั้งคุณสมบัติการรับเข้า และ เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกนั้น บอกได้เลยว่า น้องๆทุกคนต้องผ่านกันทุกคนแน่นอนจ้า อย่างนี้อย่ารอช้า แล้วรีบตามแอดมินมาได้เลยจ้า ♡´・ᴗ・`♡

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : 16 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 26 เมษายน 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 28 – 29 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พฤษภาคม 65
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เกณฑ์การศึกษา (ข้อใดข้อหนึ่ง)
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นธยมศึกษาปีที่ 6
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๕ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ ในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา) หรือในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) หรือสำเร็จการศึกษา หลักสูตรนานาชาติในระดับ Grade ๑๒ (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา ) หรือในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ)
 2. เป็นผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ (Clearing House) ในระบบ TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน
   • จำนวนรับ 40 คน
  • สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง
   • จำนวนรับ 30 คน
  • สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   • จำนวนรับ 30 คน
 • หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
   • จำนวนรับ 30 คน
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • (กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง/กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร)
   • จำนวนรับ 20 คน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตร / สาขาวิชา GPAX GAT
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน//
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง//
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย/
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร/
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง/กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร)/

* กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT ให้ส่งเฉพาะ GPAX โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลเป็นรายกรณี

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

BBA Bangkok University International หลักสูตรใหม่ จบภายใน 3 ปี เตรียมพร้อมสู่อนาคตการทำงาน! – TCASter

1,244 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,226 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,222 views

ประกาศ!! การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะอุสาหกรรมบริการ ม.เกษตรศาสตร์ – TCASter

19,264 views

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

907 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี มีนาคม 2567 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

10,388 views