Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่โพสต์

สวัสดีจ้าน้องๆที่น่ารักทุกคน ^^ วันนี้แอดมีข่าวการรับรอบพอร์ตฟอลิโอของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามาฝากจ้า รอบนี้มีถึง 4 ประเภทโครงการที่เปิดรับ มีหลากหลายคณะ หลากหลายหลักสูตร และที่สำคัญมีโครงการสำหรับผู้พิการด้วยนะ เรียกได้ว่าสมัครได้เกือบจะทุกคนเลย ทั้งวุฒิ ม.6 และ ปวช. แต่ละโครงการจะมีเกณฑ์การรับอย่างไรนั้น ตามแอดมาได้เลยจ้า (●’◡’●)ノ

กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร : ขึ้นอยู่กับโครงการนั้นๆ
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 หรือ
 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  • * เกณฑ์การรับพิจารณาจาก : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio), เกรดเฉลี่ยสะสม , คุณสมบัติพิเศษ,มีการ Audition ในสาขาที่ใช้ทักษะได้

ประเภทโครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS65 รอบ 1

 1. ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1
  • กำหนดการรับสมัคร
   • รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ : 18 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 64
   • ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร : 8 – 19 พฤศจิกายน 64
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 24 พฤศจิกายน 64 (เวลา 15.00 น.)
   • สอบสัมภาษณ์ : 27 พฤศจิกายน 64
   • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 1 ธันวาคม 64 (เวลา 15.00 น.)
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
    • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 2.  ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ)
  • กำหนดการรับสมัคร
   • รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ : 18 ตุลาคม 64 – 21 มกราคม 65
   • ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร : 8 – 19 พฤศจิกายน 64 หรือ ช่วงที่ 2 : 10 – 21 มกราคม 65
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 26 มกราคม 65 (เวลา 15.00 น.)
   • สอบสัมภาษณ์ : 29 มกราคม 65
   • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 1 กุมภาพันธ์ 65 (เวลา 15.00 น.)
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
    • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 3.  ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษด้านกีฬา
  • กำหนดการรับสมัคร
   • รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ : 22 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 64
   • ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร : 29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 64
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 14 ธันวาคม 64 (เวลา 15.00 น.)
   • สอบสัมภาษณ์ : 18 ธันวาคม 64
   • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 22 ธันวาคม 64 (เวลา 15.00 น.)
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
    • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 4. ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) #ครั้งที่ 2
  • กำหนดการรับสมัคร
   • รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ : 3 ธันวาคม 64 – 21 มกราคม 65
   • ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร : 10 – 21 มกราคม 65
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 26 มกราคม 65 (เวลา 15.00 น.)
   • สอบสัมภาษณ์ : 29 มกราคม 65
   • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 1 กุมภาพันธ์ 65 (เวลา 15.00 น.)
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
    • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://www.admissions.chula.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

187 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

237 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

155 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

80 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

102 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

95 views