Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่โพสต์

สวัสดีค่าน้องๆ ทุกคน ใครที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศหนาว ตื่นเช้าขึ้นมาเห็นวิวภูเเขาที่เรียงรายกันอย่างแน่นหนา ต้องรีบมาดูแล้วน้า เพราะตอนนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับรับพอร์ตแล้วจ้า มีหลากหลายโครงการ หลายหลักสูตรให้ได้เลือกสมัคร แอดมากระซิบว่า ช่วงวันที่รับสมัครเปิดเพียงแค่ 1 อาทิตย์เท่านั้น อย่างนี้อย่ารอช้า เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วไปสมัครกันได้เลย •̀ᴗ-)✧

กำหนดการคัดเลือก

 • วันเปิดรับสมัคร : 9 – 15 ธันวาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 30 ธันวาคม 64
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
 • หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
  • *แต่ละโครงการหลักสูตรที่เปิดรับอาจจะแตกต่างกัน*

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS65 รอบ1 มฟล.

 1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 2. โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 3. โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 4. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 5. โครงการรับตรงสำนักวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 6. โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก

ติดตามประกาศโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่: คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://www.admission.up.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตรียมตัวให้พร้อม! ปฏิทิน TCAS67 มข. ประกาศแล้ว เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ – TCASter

26 views

เช็กเลย! ปฏิทิน TCAS67 มหิดล เริ่ม 2 ตุลาคมนี้ – TCASter

63 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี ตุลาคม 2566 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

61 views

ปฏิทิน TCAS67 มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบพอร์ตเริ่ม 1 พ.ย. 66 – TCASter

338 views

รอบพอร์ต ม.ขอนแก่น ประกาศแล้ว TCAS67 รับ 2,617 ที่นั่ง – TCASter

3,564 views

5 สถานที่ขอพรด้านการเรียนแบบสุดปัง! ในกรุงเทพมหานคร – TCASter

56 views