Follow us on

“Young มีดี Young Media” ครั้งที่ 1

วันที่โพสต์

เปลี่ยนความคิด แปลงจินตนาการ ให้เป็นงาน…ผลิตสื่อ!!
สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) คัด ค้น คนมีฝัน มาปั้นเป็น…สื่อมวลชนมืออาชีพ

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเยาวชนออนไลน์ “Young มีดี Young Media” ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ด้วยระบบ Video Conference (Zoom Meeting) ในวันศุกร์ที่ 13 – อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตร และมีโอกาสส่งผลงานการผลิตสื่อเข้าประกวดชิงรางวัลระดับประเทศ

สนใจสมัครด่วนเป็นทีม ๆ ละ 5 คน (ต่างสถาบันได้) หมดเขตรับสมัครวันอังคารที่ 10 สิงหาคมนี้ รายละเอียดสแกน QR Code จากโปสเตอร์ได้เลยค่า

สอบถามเพิ่มเติม
08 3543 8534

รูปแบบของกิจกรรม

  • กิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ทาง Video Conference (Zoom Meeting)

วันที่จัดกิจกรรม

  • วันศุกร์ที่ 13 – อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • วันอังคารที่ 10 สิงหาคม

จำนวนรับสมัคร

  • ทีม ๆ ละ 5 คน (ต่างสถาบันได้)

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

เพิ่มเติม

  • มีประกาศนียบัตร

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – TCASter

902 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล – TCASter

897 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – TCASter

905 views

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

889 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

604 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

591 views