Follow us on

แนะแนวยื่นพอร์ต ”โครงการด้านกีฬา” เตรียมพร้อมก่อนยื่นจริง TCAS65 (14 สถาบัน)

วันที่โพสต์

โครงการรับ นร. ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา .. คืออะไร?

ชื่อโครงการก็บอกไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าจะรับเพื่อนๆที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่นเรื่องกีฬาฯ อาจเคยเข้าได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน เข้าร่วมอบรมหรือเป็นตัวแทนไปแข่งขัน ส่วนมากแล้วต้องเป็นผลงานในระดับจังหวัดขึ้นไปนะครับถึงจะมีโอกาสสูงที่จะผ่านการคัดเลือก ส่วนการแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียน ระดับตำบลหรืออำเภอ อาจยังไม่มากพอให้เป็นที่ยอมรับในหลายสถาบันนะครับ โครงการประเภทนี้เปิดรับในเกือบทุกสถาบันในรอบพอร์ตฟอลิโอ เป็นอีกหนึ่งด้านความสามารถที่เพื่อนๆใช้ยื่นในรอบพอร์ตได้ครับ

สถาบันรับพิจารณาผลงานกีฬา .. ชนิดบ้าง?

มีหลากหลายชนิดครับ .. ฟุตบอล , บาสเกตบอล , เทนนิส , กรีฑา , จักรยาน , เปตอง , รักบี้ฟุตบอล , ว่ายน้ำ , แฮนด์บอล , เซปักตระกร้อ ฯลฯ  ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันกำหนด แต่ละโครงการ/สถาบัน มีเกณฑ์ในคัดเลือกแตกต่างกัน  (มักระบุไว้อย่างชัดเจนในระเบียบการรับสมัคร)

ผลงานระดับไหน? ที่มีโอกาสผ่านการคัดเลือก

 • ผลงานการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ขึ้นไป
 • ผลงานการแข่งขันระดับจังหวัดขึ้นไป
 • ผลงานการแข่งขันระดับภาคขึ้นไป
 • ผลงานการแข่งขันระดับชาติ / นานาชาติ

ผลงานแบบไหน? ที่เป็นที่ต้องการในหลายสถาบัน

 • การแข่งขันกีฬาชิงแชมป์โลก เช่น Olympic games
 • การแข่งขันกีฬาชิงแชมป์เอเชีย เช่น Asian games
 • การแข่งขันกีฬาชิงแชมป์อาเซียน เช่น SEA games
 • การแข่งขันกีฬาในประเทศ เช่น การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ / การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

รวมตัวอย่างโครงการยื่นพอร์ตด้านกีฬา  

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • การรับนัักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และยุทธศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (เปิดรับบางคณะ)

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. มหาวิทยาลัยบูรพา

 • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • โครงการนักกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 78 – 81)

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

13. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • โครงการทุนผู้มีความสามารถด้านกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

 • โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : เว็บไซต์สถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาแล้ว! ปฏิทิน TCAS67 พระนครเหนือ เริ่มรอบแรก 1 ตุลาคมนี้ – TCASter

101 views

ปฏิทิน TCAS67 ม.บูรพา มาแล้ว! เปิดทุกรอบ 25 ตุลาคมนี้ เตรียมพอร์ตรอได้เลย – TCASter

103 views

เตรียมตัวรอได้เลย ปฏิทิน TCAS67 มทส. เปิดรับทุกรอบ รับรอบพอร์ต (1.2) 15 พฤศจิกายนนี้ – TCASter

50 views

เตรียมตัวให้พร้อม! ปฏิทิน TCAS67 มข. ประกาศแล้ว เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ – TCASter

92 views

เช็กเลย! ปฏิทิน TCAS67 มหิดล เริ่ม 2 ตุลาคมนี้ – TCASter

138 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี ตุลาคม 2566 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

91 views