Follow us on

สาระสำคัญ! รู้จัก TCAS65 ครบทั้ง 4 รอบ อัปเดตล่าสุด

วันที่โพสต์

สวัสดีครับ! ระบบ TCAS หรือระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย เผลอแปบเดียวเข้าสู้ปีที่ 5 แล้วนะครับ โดยแต่ละปีทาง ทปอ. (ส่วนกลางดำเนินการรับสมัคร) มีการพัฒนาปรับกฏเกณฑ์อยู่เป็นระยะ เพื่อความเสถียรของระบบคัดเลือก … ล่าสุดได้ยกเลิกการใช้คะแนน O-NET เป็นคุณสมบัติหรือเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยไม่มีการสอบวิชาอื่น ๆ มาทดแทน และยกเลิกเกณฑ์ admission2 ทำให้จึงเหลือการคัดเลือกมี 4 รูปแบบ 4 รอบ สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังไม่รู้ว่ารอบไหนเป็นยังไง หรือเราเหมาะกับรอบไหนบ้าง ติดตามได้ที่นี่เลยจ้า


รู้จัก TCAS รอบ 1

 • ชื่อรอบ : Portfolio (พอร์ตฟอลิโอ)
 • ช่วงที่เปิดรับสมัคร : ต.ค. – ม.ค.
 • ใครมีสิทธิ์สมัครได้ : ม.6 / เทียบเท่า , เด็กซิ่ว (บางคณะ)
 • สมัครได้ที่ไหน : เว็บไซต์สถาบัน
 • ผลคะแนนที่ใช้ยื่น : คุณสมบัติ + ผลงาน + สอบสัมภาษณ์
 • ใช้ GPAX กี่ภาคเรียน (ถ้าใช้) : 5 หรือ 6 ภาคเรียน
 • รูปแบบการยื่น : ยื่นพอร์ต + สอบสัมภาษณ์
 • ข้อมูลคะแนน สูง-ต่ำ ให้เทียบ : ไม่มี
 • รูปแบบคัดเลือก : สมัครได้มากกว่า 1 ที่ / ติดได้มากกว่า 1 ที่ / ยืนยันสิทธิ์ 1 ที่
 • ระบบประมวลผลครั้งที่ 2 : ไม่มี
 • ติดแล้วยืนยันสิทธิ์ที่ไหน : เว็บไซต์สถาบันและ/หรือ Mytcas
 • #hashtag : #สายผลงาน

รู้จัก TCAS รอบ 2

 • ชื่อรอบ : Quota (โควตา)
 • ช่วงที่เปิดรับสมัคร : ธ.ค. – เม.ย. (ม.นั้นๆกำหนด)
 • ใครมีสิทธิ์สมัครได้ : ม.6 / เทียบเท่า , เด็กซิ่ว (บางคณะ)
 • สมัครได้ที่ไหน : เว็บไซต์สถาบัน
 • ผลคะแนนที่ใช้ยื่น : วิชาสามัญ , GAT / PAT , *วิชาเฉพาะ
 • ใช้ GPAX กี่ภาคเรียน (ถ้าใช้) : 5 หรือ 6 ภาคเรียน
 • รูปแบบการยื่น : เลือกคณะก่อนรู้ผลคะแนน
 • ข้อมูลคะแนน สูง-ต่ำ ให้เทียบ : มีบางสถาบัน (ม.อ. มข. มช. มน.)
 • รูปแบบคัดเลือก : สมัครได้มากกว่า 1 ที่ / ติดได้มากกว่า 1 ที่ / ยืนยันสิทธิ์ 1 ที่
 • ระบบประมวลผลครั้งที่ 2 : ไม่มี
 • ติดแล้วยืนยันสิทธิ์ที่ไหน : เว็บไซต์สถาบันและ/หรือ Mytcas
 • #hashtag : #สายพื้นที่

รู้จัก TCAS รอบ 3

 • ชื่อรอบ : Admission (แอดมิชชั่น)
 • ช่วงที่เปิดรับสมัคร : พ.ค.
 • ใครมีสิทธิ์สมัครได้ : ม.6 / เทียบเท่า , เด็กซิ่ว
 • สมัครได้ที่ไหน : เว็บไซต์ mytcas.com
 • ผลคะแนนที่ใช้ยื่น : วิชาสามัญ , GAT / PAT , *วิชาเฉพาะ
 • ใช้ GPAX กี่ภาคเรียน (ถ้าใช้) : 6 ภาคเรียน
 • รูปแบบการยื่น : รู้ผลคะแนนก่อนเลือกคณะ
 • ข้อมูลคะแนน สูง-ต่ำ ให้เทียบ : มี
 • รูปแบบคัดเลือก : เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ ติดได้ 1 อันดับ
 • ระบบประมวลผลครั้งที่ 2 : มี
 • ติดแล้วยืนยันสิทธิ์ที่ไหน : เว็บไซต์ mytcas.com
 • #hashtag : #สายแข่งขัน #สายคะแนน

รู้จัก TCAS รอบ 4

 • ชื่อรอบ : Direct Admission (รับตรงอิสระ)
 • ช่วงที่เปิดรับสมัคร : มิ.ย.
 • ใครมีสิทธิ์สมัครได้ : ม.6 / เทียบเท่า , เด็กซิ่ว (บางคณะ)
 • สมัครได้ที่ไหน : เว็บไซต์สถาบัน
 • ผลคะแนนที่ใช้ยื่น : วิชาสามัญ , GAT / PAT , *วิชาเฉพาะ หรือตามที่ ม.กำหนด
 • ใช้ GPAX กี่ภาคเรียน (ถ้าใช้) : 6 ภาคเรียน
 • รูปแบบการยื่น : รู้ผลคะแนนก่อนเลือกคณะ
 • ข้อมูลคะแนน สูง-ต่ำ ให้เทียบ : ไม่มี
 • รูปแบบคัดเลือก : สมัครได้มากกว่า 1 ที่ / ติดได้มากกว่า 1 ที่ / ยืนยันสิทธิ์ 1 ที่
 • ระบบประมวลผลครั้งที่ 2 : ไม่มี
 • ติดแล้วยืนยันสิทธิ์ที่ไหน : เว็บไซต์สถาบัน
 • #hashtag : #สายเก็บตก #สายรวมมิตร

เรียบเรียง ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

187 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

237 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

155 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

80 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

102 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

95 views