Follow us on

รวมคำถามที่เด็กซิ่วสงสัย! รู้ก่อนลุยสอบ TCAS65

วันที่โพสต์

1. เด็กซิ่วสามารถสมัครสอบใหม่ได้ไหม?

 • สามารถสมัครสอบใหม่ได้ ตามกำหนดเปิดรับสมัครของ สทศ. , กสพท (GAT/PAT , วิชาสามัญ , วิชาเฉพาะแพทย์) ในแต่ละปีการศึกษา
  • ติดตามสมัครสอบ GAT/PAT : คลิก
  • ติดตามสมัครสอบ วิชาสามัญ : คลิก
  • ติดตามสมัครสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ : คลิก

2. เด็กซิ่วสามารถสมัคร TCAS รอบไหนได้บ้าง?

 • ถ้าอ้างอิงข้อมูลการรับ TCAS ในปีที่ผ่านมา รอบ 1 และ 2 เปิดรับเด็กซิ่วในจำนวนค่อนข้างน้อย แต่จะเปิดรับอย่างแน่นอนในรอบ 3 (รูปแบบ Admission) เด็กซิ่วคนไหนอยากยื่นพอร์ตหรือสมัครโควตาในรอบ 1 และ 2 แนะนำให้ติดตามประกาศจากสถาบันที่เราสนใจโดยตรง เพราะแต่ละสถาบันกำหนด คุณสมบัติในการสมัครไว้ต่างกัน
  • TCAS รอบ 1 : เปิดรับในบางโครงการ
  • TCAS รอบ 2 : เปิดรับในบางโครงการ
  • TCAS รอบ 3 : เปิดรับเป็นส่วนใหญ่
  • TCAS รอบ 4 : เปิดรับในบางโครงการ

3. เด็กซิ่วสามารถใช้คะแนนเก่ายื่นได้ไหม?

 • สามารถดูได้จากระเบียบการรับสมัครของคณะ/สถาบันที่สนใจจะสมัคร
 • ผลคะแนน GAT/PAT มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ
  • ถ้าคณะ/ม. นั้นๆ อนุญาตให้ใช้คะแนนของปีก่อนได้
   • ระบบ mytcas จะดึงคะแนนที่ดีที่สุด (ที่ยังไม่หมดอายุ) มาประมวลผลรอบ3 โดยอัตโนมัติ
  • ถ้าคณะ/ม. นั้นๆ อนุญาตให้ใช้คะแนนของปีก่อนจะระบุข้อความ
   • สามารถใช้ผลคะแนน GAT/PAT “ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน
   • สามารถใช้ผลคะแนน GAT/PAT “ปีการศึกษา 2564 หรือ ปีการศึกษา 2565”
  • ถ้าคณะ/ม. นั้นๆ ไม่อนุญาตให้ใช้คะแนนของปีก่อนจะระบุข้อความ
   • ใช้ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น
 • ผลคะแนน “วิชาสามัญ” และ “วิชาเฉพาะแพทย์” มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวัน ใช้ได้แบบปีต่อปีเท่านั้น
 • ภาพรวมการรับสมัคร (เด็กซิ่ว)
  • TCAS รอบ 1 : ไม่ใช้คะแนนสอบ
  • TCAS รอบ 2 : ต้องติดตามประกาศของคณะหรือสถาบันนั้นๆ
  • TCAS รอบ 3 : ต้องติดตามประกาศของคณะหรือสถาบันนั้นๆ
  • TCAS รอบ 4 : ต้องติดตามประกาศของคณะหรือสถาบันนั้นๆ

4. เด็กซิ่วต้องทำเรื่องลาออกจากสถาบันก่อนไหม?

 • กรณีสมัครคณะที่เข้าร่วม กสพท
  • ไม่ต้องลาออก (เด็กซิ่วที่กำลังเรียนอยู่ปี 1 มหาวิทยาลัยเอกชน , เด็กซิ่วที่กำลังเรียนอยู่ปี 1 ม.ของรัฐ ทุกหลักสูตร
   • ยกเว้น*  ต้องทำเรื่องลาออกก่อนวันที่ 25 เม.ย.65
    1. *กำลังเรียนอยู่ปี 1 หลักสูตรแพทยศาสตร์ จะซิ่วสมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์
    2. *กำลังเรียนอยู่ปี 1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ จะซิ่วสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
    3. *กำลังเรียนอยู่ปี 1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ จะซิ่วสมัครหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์
    4. *กำลังเรียนอยู่ปี 1 หลักสูตรเภสัชศาสตร์ จะซิ่ว สมัครหลักสูตรเภสัชศาสตร์
     •  ต้องทำเรื่องลาออกก่อนวันที่ 10 ต.ค.64 (เด็กซิ่วลงทะเบียนเรียนปี 2 ม.ของรัฐ ไปแล้ว , เด็กซิ่วที่เรียนเกินปี 1 (แต่ยังไม่ใกล้จบ) ม.ของรัฐ)
 • กรณีสมัคร TCAS ในรอบทั่วไป
  • สถาบันส่วนใหญ่มักจะไม่ได้กำหนดให้ลาออกก่อนการสมัคร (ถ้าเรามีสิทธิ์สมัคร TCAS ในรอบนั้นๆ ) เมื่อสอบติดยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนแล้วค่อยทำเรื่องลาออก
 • เพื่อความมั่นใจและความถูกต้อง ถ้าอ่านระเบียบการรับสมัครแล้วไม่เข้าใจ ไม่มั่นใจ แนะนำให้เพื่อนๆติดต่อสอบถามไปยังสถาบันที่ตนเองสนใจสมัครในรอบในคณะนั้นๆ จะดีที่สุด

5. เด็กซิ่วจะรู้ได้ยังไงว่าคณะ/โครงการนั้นๆ เราสามารถสมัครได้หรือไม่?

 • เด็กซิ่วสมัครได้
  • ในประกาศระเบียบการสมัคร ตรงหน้าคุณสมบัติจะมีข้อความ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เด็กซิ่วสมัครไม่ได้
  • ในประกาศระเบียบการสมัคร ตรงหน้าคุณสมบัติจะมีข้อความ รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น

6. เด็กซิ่วที่เคยลงทะเบียน mytcas.com แล้ว จะต้องลงทะเบียนใหม่อีกไหม?

 • กรณีที่ 1
  • เด็กซิ่วที่เคยลงทะเบียน mytcas.com ไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถใช้ User และ Password เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ ใช้สมัครคัดเลือก TCAS65 ได้เลย (แต่ควรเข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง)
  • ถ้าจำ Password ไม่ได้แนะนำให้ติดต่อสอบถามเพจ FB mytcas.com โดยตรง
 • กรณีที่ 2 
  • เด็กซิ่ว (DEK61 DEK62 หรือเด็กซิ่วยุคก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน) ต้องทำการลงทะเบียนใน TCAS65 รอติดตามคู่มือการลงทะเบียนและประกาศชี้แจงจาก ทปอ. เร็วๆนี้
  • วันที่เปิดให้ลงทะเบียน mytcas.com : ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.64 เป็นต้นไป
 • กรณีที่ 3
  • เด็กซิ่วที่ต้องการสมัครสอบคัดเลือกสถาบันที่ไม่เข้าร่วม TCAS65 (ทุกรอบ) ไม่ต้องลงทะเบียน mytcas.com 

7. เด็กซิ่วใช้ GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) กี่ภาคเรียน?

 • ส่วนใหญ่แล้วถ้าคณะนั้นๆประกาศรับสมัครเด็กซิ่ว และใช้ GPAX เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือก สำหรับเด็กซิ่วแล้วมักจะใช้ GPAX ทั้ง 6 ภาคเรียน

8. เด็กซิ่วต้องเตรียมข้อมูลอะไรไว้เพื่อใช้ในการสมัครบ้าง?

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบ ปพ. 1(ระเบียนแสดงผลการเรียน)
 • ปพ. 2 (หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา)
 • อีเมล์ที่ใช้งานได้จริง

9. เด็กซิ่วสมัครสอบ TCASter mock exam ได้ไหม?


เรียบเรียงข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,185 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

461 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,170 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

826 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,267 views

วิธีการจัดอันดับ รอบ 3 TCAS เลือกยังไง? มาดูกัน!- TCASter

777 views