Follow us on

4 เรื่องที่ DEK65 ควรรู้! หลัง ทปอ. ยกเลิกเกณฑ์รูปแบบ Admission2 ที่ใช้กันมานับสิบปี #TCAS

วันที่โพสต์

ที่ประชุมสามัญ ทปอ. วันที่ 20 มิ.ย. 2564

  1. ยกเลิกการใช้คะแนน O-NET เป็นคุณสมบัติหรือเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยไม่มีการสอบวิชาอื่น ๆ มาทดแทน
  2. การคัดเลือกมี 4 รูปแบบ 4 รอบรอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota รอบที่ 3 Admission โดยการปรับรูปแบบ Admission 1 และ Admission 2 เป็นรูปแบบเดียว ให้ติดตามรายละเอียดต่อไปรอบที่ 4 Direct Admission
  3. การใช้คะแนน GPAX ขึ้นอยู่กับการประกาศของแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร

1. คนที่ทำเกรดได้ดี อาจไม่มีผล

8 ประสบการณ์เจ๋งๆ ที่คนติด 'F' มาก่อนเท่านั้น ที่จะรู้ได้อย่างชัดเจน!!! |  Scholarship.in.th

การที่ ทปอ. ยกเลิกการคัดเลือกเกณฑ์ในรูปแบบ Admission2 อาจเป็นข่าวร้ายสำหรับเพื่อนๆที่ทำเกรดเฉลี่ยได้ดี เพราะในรอบนี้ ใช้ GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) 6 ภาคเรียน คิดเป็นสัดส่วน 20% หรือคิดเป็น 6,000 คะแนน มาเป็นเวลาหลายปี (เป็นรอบเดียวที่ใช้ GPAX อย่างแน่นอน) ส่วน TCAS รอบอื่นๆใช้เกรดเป็นสัดส่วน % ในการคัดเลือกค่อนข้างน้อย แต่เพื่อนๆก็ยังไม่ควรประมาท ต้องทำเกรดให้สูงเข้าไว้เพราะมีหลายสถาบันที่กำหนดเกรด (GPAX) ขั้นต่ำเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการคัดเลือกในระบบ TCAS


2. ไม่มีคะแนนเก่าให้เปรียบเทียบเหมือนเคย

ทุกปีหลังจากประกาศผลการคัดเลือกในรอบแอดมิชชั่น ทปอ. มักจะประกาศสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดที่สอบติดรอบแอดมิชชั่น (รอบ3 AD2) ให้เพื่อนๆในปีถัดไปใช้คะแนนเหล่านี้เป็นแนวทางในการเลือกคณะ แต่ล่าสุดเมื่อยกเลิกเกณฑ์แอดมิชชั่นนี้ไป จะทำให้ขาดสิ่งหนึ่งไว้วิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนการเลือกคณะ ซึ่งเป็นอีก 1 ข่าวร้ายสำหรับเพื่อนๆที่จะคัดเลือกใน TCAS65 ที่จะถึงนี้ … แต่มีข่าวดีเล็กๆ เพราะล่าสุด (2 มิ.ย.64) ทปอ. ได้ประกาศสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดที่สอบติดรอบ3 AD1 ของทุกสถาบันเป็นปีแรก : คลิก


3. จำนวนรับใน TCAS รอบแรกๆ อาจเพิ่มขึ้น

การยกเลิกเกณฑ์แอดมิชชั่น2 ทำให้จำนวนรับในรอบนี้อาจถูกแบ่งหรือเฉลี่ยไปรับในรอบอื่นๆเพิ่มขึ้น อาจเป็นผลดีสำหรับคนที่ต้องการสมัครรอบพอร์ตฟอลิโอหรือรอบโควตาก็เป็นได้ แต่การปรับเพิ่มหรือลดจำนวนรับเป็นดุลยพินิจของแต่ละสถาบัน เพื่อนๆคอยติดตาม ม. ที่สนใจไว้นะครับ


4. คณะเดียวกัน ต่างสถาบันจะใช้คะแนนคัดเลือกต่างกันอย่างแน่นอน

ตัวอย่างเกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ3 รูปแบบแอดมิชชั่น2

เกณฑ์แอดมิชชั่นเดิม ถ้าเป็นคณะเดียวกัน ถึงแม้ว่าต่างสถาบันกัน ก็จะใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกเหมือนกัน ตามองค์ประกอบในแต่ละกลุ่มที่ ทปอ. ยึดเป็นเกณฑ์กลางกำหนดใช้มาหลายปี เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะยื่นสมัคร ม. ใดก็ตามในรอบแอดมิชชั่น จะต้องใช้คะแนน GAT 15% , PAT2 15% และ PAT3 20% เป็นต้น แต่เมื่อเกณฑ์นี้ถูกยกเลิกไป นั่นหมายความว่าจะไม่มีเกณฑ์คัดเลือกกลางให้ใช้อีกต่อไป โดยแต่ละ ม. จะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์คะแนนที่ใช้ยื่นขึ้นเอง ทำให้เพื่อนๆต้องติดตามเกณฑ์คัดเลือกในแต่ละคณะ/สถาบันอย่างใกล้ชิด ถ้าเพื่อนๆอยากทราบว่า TCAS64 ปีที่ผ่านมา คณะ/สถาบันใด เปิดรับในรอบไหนบ้าง ? และใช้เกณฑ์คะแนนอะไร ? (ครบทุกสถาบัน ทุกรอบ) สามารถดูได้จาก TCASter app ไว้เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมได้เลยครับ


อ้างอิงข้อมูล ทปอ.

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

189 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

238 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

156 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

81 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

103 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

96 views