Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่โพสต์

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round/4

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round/4

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 64


โครงการที่ 1

 • โควตาเรียนดี
 • วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
 • รับจำนวน 30 ที่นั่ง
 • เกณฑ์พิจารณา : ตามวุฒิที่กำหนด (เพิ่มเติมในระเบียบการรับสมัคร)
 • เปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

โครงการที่ 2

 • โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • เกณฑ์พิจารณา : ตามวุฒิและเกณฑ์ที่กำหนด (เพิ่มเติมในระเบียบการรับสมัคร)
 • เปิดรับสมัคร : 11 – 31 พฤษภาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

รอประกาศเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รอบพอร์ต ม.ขอนแก่น ประกาศแล้ว TCAS67 รับ 2,617 ที่นั่ง – TCASter

373 views

5 สถานที่ขอพรด้านการเรียนแบบสุดปัง! ในกรุงเทพมหานคร – TCASter

24 views

วิศวกรรมแต่ละสาย ทำอาชีพอะไรได้บ้าง? – TCASter

36 views

ค้นหาตัวตนผ่านนพลักษณ์ (EnneagramTest) ทั้ง 9 แบบ – TCASter

43 views

มาตามนัด! ปฏิทิน TCAS67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบทั้ง 4 รอบ – TCASter

3,376 views

เคล็ดไม่ลับของข้อสอบ TPAT1 กสพท. กับทริคเล็ก ๆ ที่ควรรู้ – TCASter

156 views