Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่โพสต์

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round/4

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round/4

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 64


โครงการที่ 1

 • โควตาเรียนดี
 • วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
 • รับจำนวน 30 ที่นั่ง
 • เกณฑ์พิจารณา : ตามวุฒิที่กำหนด (เพิ่มเติมในระเบียบการรับสมัคร)
 • เปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

โครงการที่ 2

 • โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • เกณฑ์พิจารณา : ตามวุฒิและเกณฑ์ที่กำหนด (เพิ่มเติมในระเบียบการรับสมัคร)
 • เปิดรับสมัคร : 11 – 31 พฤษภาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

รอประกาศเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

BBA Bangkok University International หลักสูตรใหม่ จบภายใน 3 ปี เตรียมพร้อมสู่อนาคตการทำงาน! – TCASter

1,240 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,222 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,220 views

ประกาศ!! การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะอุสาหกรรมบริการ ม.เกษตรศาสตร์ – TCASter

19,262 views

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

906 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี มีนาคม 2567 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

10,379 views