Follow us on

ไขข้อสงสัย! รวมคำถามยอดฮิต ถาม-ตอบ TCAS รอบ3 และ 4

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก TCAS รอบ3 AD1&2

 1. ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 26 พฤษภาคม 64
 2. เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 26 – 27 พฤษภาคม 64
  • ถ้าหากไม่ต้องการเข้าเรียนต่อในสาขาที่ผ่านการคัดเลือกให้เลือกไม่ใช้สิทธิ์ หรือไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในการประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
  • ถ้าหากยื่นติดอันดับที่ 2 – 10 (ไม่ติดอันดับ 1)  สามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยสามารถเลือกประมวลผลได้มากกว่า 1 อันดับ เลือกได้เฉพาะในอันดับที่สูงกว่าเท่านั้น
  • การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้วไม่ติดอันดับอื่นที่สูงกว่า จะติดในอันดับที่เคยติดอย่างแน่นอน  *ถ้าเลือกอันดับที่เคยติดอีกครั้งในการประมวลผลครั้งที่ 2
  • การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้ว ”ผ่านการคัดเลือก” ไม่ว่าจะติดอันดับใดก็ตามจะเป็นการยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติทันที ไม่สามารถสละสิทธิ์เพื่อไปสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระได้อีก
  • การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้ว ”ไม่ผ่านการคัดเลือก” ก็จะยังมีสิทธิ์ในการสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ ในสถาบันที่เข้าร่วม TCAS
 3. ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 64
 4. สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : 4 – 6 มิถุนายน 64
 5. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิถุนายน 64

กำหนดการคัดเลือก TCAS รอบ4 รับตรงอิสระ

 • เปิดรับสมัคร : 3 – 15 มิถุนายน 64 สำหรับสถาบันที่เข้าร่วม TCAS
 • ประกาศผล : สถาบันเป็นผู้กำหนด
 • ยืนยันสิทธิ์ : สถาบันเป็นผู้กำหนด
 • สละสิทธิ์ : สถาบันเป็นผู้กำหนด

รวมคำถามยอดฮิต TCAS รอบ3 และ 4

คำถาม 1

TCAS รอบ3 ถ้าผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 5 (ประกาศผลครั้งที่1 หรือ ครั้งที่ 2) สามารถเลือกเรียนในอันดับที่ต่ำกว่าได้หรือไม่?

 • TCAS รอบ3 สามารถผ่านการคัดเลือกได้เพียงอันดับเดียว สอบติดในอันดับใดก็มีสิทธิ์เข้าเรียนในอันดับนั้น ไม่สามารถเลือกเรียนในอันดับอื่นได้

คำถาม 2

สมมติว่าสอบติดในอันดับที่ 3 จะมีทางเลือกให้เลือกอย่างไรบ้าง?

 • ทางเลือกที่ 1 : กดเลือก ”ยืนยันสิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 2 : กดเลือก ”ไม่ใช้สิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 3 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 4 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 5 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 3 เท่านั้น
  • (ไม่แนะนำ เพราะติดอันดับที่ 3 อยู่แล้ว)
 • ทางเลือกที่ 6 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2
 • ทางเลือกที่ 7 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 3
 • ทางเลือกที่ 8 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 3
 • ทางเลือกที่ 9 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 3
  • (แนะนำสำหรับคนที่อยากติดในอันดับที่สูงขึ้น)

คำถาม 3

ถ้ายื่นขอประมวลผลครั้งที่ 2 ของ TCAS รอบ3 แล้ว ผลปรากฏว่า ”ผ่านการคัดเลือก” ยังต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ในระบบ mytcas.com อีกไหม?

 • ถ้าประมวลผลแล้ว ”ผ่านการคัดเลือก” ไม่ว่าจะติดอันดับใดก็ตามจะเป็นการยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติทันที ไม่สามารถกดเลือกไม่ใช้สิทธิ์หรือสละสิทธิ์เพื่อไปสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระได้อีก
 • ถ้าประมวลผลแล้ว ”ไม่ผ่านการคัดเลือก” ก็จะยังมีสิทธิ์ในการสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ ในสถาบันที่เข้าร่วม TCAS
 • เข้าไปตรวจสอบรายชื่อในระบบ mytcas.com สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและทำตามขั้นตอนรายงานตัวของแต่ละสถาบันต่อไป

คำถาม 4

ถ้ายื่นขอประมวลผลครั้งที่ 2 ของ TCAS รอบ3 แล้ว ผลปรากฏว่า ”ผ่านการคัดเลือก” แต่ไม่อยากเข้าเรียนในคณะ/สาขา ดังกล่าว มีคำแนะนำอย่างไรบ้าง?

 • ไม่ต้องไปรายงานตัว ไม่ต้องจ่ายค่าเทอม ไม่ต้องไปเรียน (ม. ก็จะตัดสิทธิ์ไปเอง)
 • สามารถสมัครเรียนกับสถาบันที่ไม่เข้าร่วม TCAS ได้
 • สามารถสมัครเรียนกับสถาบันที่เป็นรอบรับตรงโดยมหาวิทยาลัยเอง
 • ซิ่ว หยุดเรียน 1 ปี เตรียมตัวรอสอบใหม่ ยื่น TCAS65 ปีถัดไป

คำถาม 5

ใครที่มีสิทธิ์สามารถสมัครรอบ TCAS รอบ4 รับตรงอิสระ

 • ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยกดยืนยันสิทธิ์ ใน TCAS รอบ 1 หรือ 2 หรือ 3
 • เป็นผู้ที่เคยขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ใน TCAS รอบ3 แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก

คำถาม 6

TCAS รอบ4 รับตรงอิสระ สมัครทางไหน? ใช้คะแนนอะไรบ้าง

 • เปิดรับสมัครช่วงวันที่ 3 – 15 มิถุนายน 64 สำหรับสถาบันที่เข้าร่วม TCAS
 • สมัครทางเว็ปไซต์ของสถาบันนั้นๆ โดยแต่ละ ม.มีกำหนดขั้นตอนในการคัดเลือกต่างกัน
 • ใช้คะแนนอะไรบ้างนั้นขึ้นอยู่กับสถาบันนั้นๆกำหนด แต่ละ ม. กำหนดให้ยื่นคะแนนไม่เหมือนกัน
 • สามารถสมัครกี่แห่งก็ได้ แต่สิ่งสำคัญ ”เราจะต้องมีคุณสมบัติและมีผลคะแนนตรงตามที่คณะ/สถาบันนั้นกำหนด” ติดได้มากกว่า 1 แห่ง แต่สุดท้ายเราก็สามารถเลือกเรียนได้ 1 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

210 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

189 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,430 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,346 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,087 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,620 views