Follow us on

TCAS64 รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่โพสต์

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 นมร.

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 30 มีนาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์ : 21 เมษายน 64
 • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ : ดูได้จากประกาศของแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 พฤษภาคม 64
 • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 นมร.

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • รับจำนวน 30 ที่นั่ง
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • รับจำนวน 65 ที่นั่ง
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • รับจำนวน 100 ที่นั่ง
 • หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
  • รับจำนวน 30 ที่นั่ง
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • รับจำนวน 20 ที่นั่ง

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : http://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

698 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

533 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

532 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

526 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

517 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

529 views