Follow us on

รวมไว้ที่นี่! สถิติคะแนนต่ำสุด-สูงสุด TCAS รอบ2 โควตา (มช./มข./ม.อ./มน.)

วันที่โพสต์

สวัสดีครับ! อย่างที่เพื่อนๆทราบว่า ทีแคสรอบ 2 แต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครคัดเลือกในรูปแบบโควตา ซึ่งเพื่อนๆที่จะสมัครรอบนี้ของมหาวิทยาลัยนั้นๆได้จะต้องมีคุณสมบัติตามพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้นและเกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือกก็จะถูกกำหนดแตกต่างกันไป เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเปิดรับในโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งจะใช้เพียงคะแนน A-Level ในการคัดเลือกเท่านั้น มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเปิดรับในโครงการ 18 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจะใช้คะแนน GPAX , TGAT , TPAT , A-Level เป็นต้น จากที่พี่ๆทีมงานเว็ปไซต์ทีแคสเตอร์สำรวจ มีเพียง 4 สถาบันที่ประกาศ ”คะแนนต่ำสุด-สูงสุด” ให้เพื่อนๆได้มีข้อมูลไว้ใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกคณะในทีแคสรอบ2 เท่านั้น .. รายเอียดทั้งหมดติดตามได้ที่นี่เลยจ้า


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • TCAS รอบ2 โควตา พื้นที่ภาคเหนือ
  • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2564 (TCAS65) : คลิก
  • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2564 (TCAS64) : คลิก
  • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2563 (TCAS63) : คลิก
  • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2562 (TCAS62) : คลิก
  • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2561 (TCAS61) : คลิก
  • ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • TCAS รอบ2 โควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โควตา มข.)
  • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2564 (TCAS64) : คลิก
  • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2563 (TCAS63) : คลิก
  • ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • TCAS รอบ2 โควตา โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้
 • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2565 (TCAS65) : คลิก
 • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2564 (TCAS64) : คลิก
 • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2563 (TCAS63) : คลิก
 • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2562 (TCAS62) : คลิก
 • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2561 (TCAS61) : คลิก
 • ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • TCAS รอบ2 โควตาภาคเหนือ
 • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2564 (TCAS64) : คลิก
 • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2563 (TCAS63) : คลิก
 • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2562 (TCAS62) : คลิก
 • คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2561 (TCAS61) : คลิก
 • ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : เว็บไซต์สถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

703 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

533 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

533 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

527 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

518 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

531 views