Follow us on

TCAS64 รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (15 โครงการ)

วันที่โพสต์

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มศว

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 17 มีนาคม 64
 • สอบข้อเขียน : 10 เมษายน 64 (เฉพาะสาขาที่กำหนด)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ดูได้จากประกาศของแต่ละโครงการ
 • สอบสัมภาษณ์ : ดูได้จากประกาศของแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มศว

โครงการที่ 1

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
  • หน้า 5 – 20
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 2

 • โครงการนักกีฬา
  • หน้า 21 – 31
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 3

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา
  • หน้า 32 – 35
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 4

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • หน้า 36 – 41
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 5

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
  • หน้า 42 – 59
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 6

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • หน้า 60 – 61
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 7

 • โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”
  • หน้า 62 – 104
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 8

 • โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
  • หน้า 105 – 134
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 9

 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
  • หน้า 135 – 139
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 10

 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • หน้า 140 – 147
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 11

 • โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
  • หน้า 148
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 12

 • โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
  • หน้า 149 – 152
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 13

 • โครงการ “โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล”
  • หน้า 153 – 180
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 14

 • โครงการเพชรในตม
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 15

 • โครงการทุนเอราวัณ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : https://admission.swu.ac.th/

อ้างอิงข้อมูล : https://admission.swu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

184 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

235 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

153 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

79 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

99 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

93 views