Follow us on

TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 และ Admission 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (รวม 9 สถาบัน)

วันที่โพสต์

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 3

 • เปิดรับสมัคร : 7 – 15 พฤษภาคม 64
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 26 พฤษภาคม 64
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 26 – 27 พฤษภาคม 64
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : 4 – 6 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิถุนายน 64

เช็กข้อมูลได้ที่นี่ !

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 : คลิก
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission2 : คลิก
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 : คลิก
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission2 : คลิก
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 : คลิก
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission2 : คลิก
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 : คลิก
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission2 : คลิก
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 : คลิก
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission2 : คลิก
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 : คลิก
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission2 : คลิก
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 : คลิก
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission2 : คลิก
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 : คลิก
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission2 : คลิก
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 : คลิก
  • TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission2 : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : เว็ปไซต์สถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – TCASter

902 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล – TCASter

897 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – TCASter

905 views

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

889 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

604 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

591 views