Follow us on

ปรับเกณฑ์รอบ 2 โควตา แพทย์รามา ร่วมกับ รพ. มหาราชนครราชสีมา – TCASter

วันที่โพสต์
ปกบทความ Vol.2 (48)

ปรับเกณฑ์รอบ 2 โควตา ของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันร่วมผลิต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) จะมีเกณฑ์การรับสมัครยังไงบ้าง มาดูกัน!

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันร่วมผลิต โรงพยาบาลมหานครราชสีมา ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2567 นั้น ไว้ดังนี้

ข้อที่ 1 สถานศึกษาและจำนวนรับศึกษา

จำนวนที่เปิดรับ 48 คน

ข้อที่ 2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • คุณสมบัติทั้วไป
  • คุณสมบัติทางการศึกษา
    • GPAX ขั้นต่ำ 3.00
    • A-Level ฟิสิกส์, เคมี. ชีววิทยา, คณิต 1, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคม
      (แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 27 คะแนน และไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำของคะแนนรวม 7 วัน
  • คุณสมบัติเฉพาะ

ข้อที่ 3 การสมัครและขั้นตอนการสมัคร

สมัครผ่านระบบของทางมหาวิทยาลัยมหิดล: https://tcas.mahidol.ac.th/

ข้อที่ 4 กำหนดการสมัคร

สมัครออนไลน์ : 20 มี.ค. – 8 เม.ย. 67
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สัมภาษณ์ : 20 เม.ย. 67
สอบสัมภาษณ์ : 21 เม.ย. 67

ข้อที่ 5 เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คะแนน A-Level ทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน 50 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
รวม 100 คะแนน

ข้อที่ 6 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องยืนยันสิทธิ์จำนวน 2 ครั้ง

ข้อที่ 7 การตัดสิทธิ์

หากสละสิทธิ์ในสาขาคณะแพทศาสตร์ ในรอบที่ 2 นี้แล้ว จะไม่สามารถไปสมัครสาขาแพทยศาสตร์ ในสถาบันของรัฐในรอบที่ 3 ต่อไปได้

ระเบียบการรับสมัคร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คลิก

mua (1)

ไม่อยากพลาดข่าวสารการรับสมัคร หรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับ TCAS
ติดตามได้ที่ TCASter App แอปฟรี รวมฟีเจอร์เพื่อวัยรุ่นเตรียมสอบ
iOS https://tcaster.info/3P6Lu8h 
Android https://tcaster.info/3PdmxYK

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,744 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,815 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,793 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

705 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

556 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,939 views