Follow us on

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดียังไง ทำไมต้องเรียนเตรียมอุดม – TCASter

วันที่โพสต์

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

Geaw TCASter


แค่ได้ยินชื่อ เตรียมอุดม พี่เชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้จักกันในนามของโรงเรียนที่เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศอย่างแน่นอน เพราะโรงเรียนนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนที่รวมเด็กเรียนเก่งระดับหัวกะทิไว้มากมาย รวมถึงโรงเรียนนี้ยังเป็นเหมือนใบเบิกทางสู่มหาวิทยาลัยดัง ๆ ทั้งในและนอกประเทศอีกด้วย นั่นจึงทำให้เป็นโรงเรียนในฝันของน้อง ๆ หลายคน แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่ดีอันดับต้น ๆ ขนาดนี้ แน่นอนว่าการจะเข้าไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน แต่สำหรับน้อง ๆ ที่เตรียมตัวกันอย่างดีการที่จะเข้าไปเรียนที่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเช่นกัน วันนี้พี่เลยรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาให้น้อง ๆ กันแล้ว จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

.

 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปสอบ

 

  • เตรียมอุดมจะใช้วิธีคิดคะแนนสอบไม่เหมือนที่อื่น เพราะจะใช้วิธีคำนวณคะแนนแบบ T-Score ( คำนวณคะแนนจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ ยกตัวอย่างคือ ถ้าข้อไหนมีคนตอบถูกเยอะ แต่เราตอบผิด เราก็จะได้คะแนนในข้อนั้นน้อยลง แต่ถ้าเราตอบถูกในข้อที่มีคนตอบถูกเยอะ เราก็จะได้คะแนนในข้อนั้นเยอะตามไปด้วย )
  • ควรจะเผื่อเวลาในการเดินทางไปสอบ เพราะถ้าน้อง ๆ เข้าห้องสอบสายเกินกว่า 15 นาที จะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีการแบ่งห้องเรียนยังไงบ้าง

 

ห้องเรียนของเตรียมอุดมจะมีห้องพิเศษอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ กิฟท์เลข กิฟท์วิทย์ กิฟท์ไทย และกิฟท์อังกฤษ โดยแต่ละห้องก็จะมีเกณฑ์ในการสอบเข้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

 

 

  • กิฟท์เลข ( รับเฉพาะนักเรียนสายวิทย์คณิต ) 

ห้องนี้จะรับน้อง ๆ ที่มีความโดดเด่นในด้านคณิตศาสตร์ โดยจะประเมินจากคะแนนในสนามสอบต่าง ๆ เช่น สมาคมคณิตศาสตร์ สพฐ. สอวน. และ ijso ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็น นักเรียนโควตาวิชาการ หรือคนที่ได้คะแนนในการสอบเข้าอันดับต้น ๆ ของสายการเรียนวิทย์คณิต โดยห้องนี้ก็จะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน

 

 

  • กิฟท์วิทย์ ( รับเฉพาะนักเรียนสายวิทย์คณิต )

ห้องนี้ก็จะรับน้อง ๆ ที่มีความโดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับกิฟท์เลข โดยจะประเมินจากคะแนนในสนามสอบต่าง ๆ แต่จะเน้นไปที่สนามสอบที่จัดขึ้นโดย สสวท. แต่ห้องนี้จะพิเศษหน่อยเพราะจะแบ่งย่อย ๆ ออกมาอีก 4 สาขา นั้นก็คือฟิสิกส์และดาราศาสตร์ สาขาเคมี สาขาชีววิทยา และสาขาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยผู้สมัครสอบจะต้องระบุสาขาที่ต้องการสมัครเข้าสาขาวิชาไหนในโครงการ และที่สำคัญจะเลือกสมัครได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น

 

 

  • กิฟท์ไทย ( รับทุกแผนการเรียน )

ห้องนี้จะมีเกณฑ์การพิจารณาจะมีจากทั้งการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง โดยจะเน้นไปที่การคิดวิเคราะห์โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาผ่านการฟัง พูด อ่าน เขียน และการค้นหาข้อมูล รวมถึงมีเกณฑ์คะแนนดังนี้ คะแนนเฉลี่ยในชั้น ม.3 ที่ 3.5 ขึ้นไป และคะแนนวิชาภาษาไทยในระดับชึ้น ม.3 ที่ 3.5 ขึ้นไปเช่นกัน และต้องมีแฟ้มผลงานที่แสดงออกด้านความสามารถด้านภาษาไทยอีกด้วย

 

 

  • กิฟท์อังกฤษ ( นักเรียนเฉพาะสายการเรียน ภาษา-คณิต / ภาษา-ฝรั่งเศส / ภาษา-เยอรมัน / ภาษา-ญี่ปุ่น )

ห้องนี้จะมีเกณฑ์การพิจารณา โดยอิงจากคะแนนสอบเข้าเตรียมอุดมในรายวิชาภาษาอังกฤษ และมีการทดสอบประเภทข้อเขียนในรอบที่ 1 ถ้าผ่านเกณฑ์ก็จะได้ทดสอบต่อในรอบที่สอง ซึ่งจะทดสอบด้วยการสัมภาษณ์และจะต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษออกมาให้ชัดเจน รวมถึงมีเกณฑ์คะแนนดังนี้ ม.ต้น 5 ภาคเรียนทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.25 เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.5 และต้องมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยห้องนี้จะเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน และการเขียนเชิงวิเคราะห์ขั้นสูง

 

 

ที่สำคัญผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนเตรียมอุดมที่สอบผ่านการคัดเลือก ทั้งประเภทโควตาวิชาการ โควตาจังหวัด หรือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตัวจริงรอบทั่วไปเท่านั้น รวมถึงสมัครได้เพียงโครงการเดียว

 

รายละเอียดในการสมัครสอบ

 

คุณสมบัติที่จำเป็น

  1. ต้องศึกษาอยู่ชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษานั้น ๆ
  2. เกรดเฉลี่ย ( ไม่ใช้เกรดเฉลี่ย ในการสอบ รอบคัดเลือกทั่วไป )

 

จำนวนการรับในแต่ละแผนการเรียน

วิทย์-คณิต: 750 คน

ภาษา-คณิต: 70 คน

ภาษา-ภาษาต่างประเทศที่ 2:  ฝรั่งเศส 60 คน / เยอรมัน 55 คน / ญี่ปุ่น 55 คน / จีน 60 คน / สเปน  25 คน / เกาหลี 35 คน

 

 

 

สัดส่วนคะแนนที่ต้องสอบสำหรับแต่ละแผนการเรียน

 

 

 

 

จำนวนข้อและคะแนนเต็มในแต่ละวิชา

 

 

 

 

กำหนดการ และรายละเอียดอื่น( อ้างอิงจากปีการศึกษา 2565 )

 

 

สมัครสอบออนไลน์: https://admission.triamudom.ac.th

 

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ: มีค่าใช้จ่าย

 

สถานที่สอบ: อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเข้าเตรียมอุดมฯ แล้วกลัวว่าวันจริงจะตื่นสนามสอบ พี่ขอแนะนำ TCASter MOCK Exam สนามสอบจำลองที่น้อง ๆ จะได้ลองสอบก่อนสอบจริง เพื่อเพิ่มโอกาสสอบติด ม.4 ในโรงเรียนชั้นนำ และสำหรับใครที่อยากรู้แนวข้อสอบเพิ่มเติมทาง TCASter ก็ยังมี Exam X Examhub ข้อสอบเสมือนจริง สำหรับการเตรียมสอบเข้าเตรียมอุดมฯ โดยเฉพาะ ที่สามารถรู้ผลได้ทันทีหลังจากทำข้อสอบเสร็จ พร้อมการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและมีเฉลยอย่างละเอียดด้วย

 

 

 

 

สมัครสอบ MOCK Exam สนามสอบจำลอง: https://tcaster.net/mock-m4-tu-mwit/

สั่งซื้อ Examhub ข้อสอบเสมือนจริง สำหรับการเตรียมสอบเข้าเตรียมอุดมฯ: https://shorturl.asia/2MHEZ

 

.

และที่สำคัญที่สุดคือ น้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวให้ดี มีวินัยในการอ่านหนังสือ และต้องมุ่งมั่น ชัดเจนในเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ เพื่อที่เราจะได้เข้าไปเรียนในที่ ๆ เราต้องการ สุดท้ายพี่ก็ขอให้น้อง ๆ สมหวังและสามารถทำตามความฝันกันได้ทุกคนนะคะ

.

.

สำหรับใครที่สนใจข้อมูลดี ๆ แบบนี้อีกก็อย่าลืมติดตามผ่านเว็บไซต์ TCASter รวมถึงใครที่ต้องการทราบข้อมูลหรือคอนเทนต์น่าสนใจเกี่ยวกับการเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถติดตามผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ของ TCASter ได้เลย

Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Tiktok

สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบในระบบ TCAS ได้ง่าย ๆ เพียงแค่กดโหลด App

iOS, Android

สู้ๆทุกคน ทำให้เต็มที่ เป็นกำลังใจให้นะค้าาาา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,037 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,169 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

834 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views