Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MYUU TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • วันที่เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร

 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • วันที่เปิดรับสมัคร : 1 มี.ค. – 11 เม.ย. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 เม.ย. 66
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
  • วันที่เปิดรับสมัคร : 1 มี.ค. – 11 เม.ย. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 เม.ย. 66
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ)
  • วันที่เปิดรับสมัคร : 1 มี.ค. – 11 เม.ย. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 เม.ย. 66
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
  • วันที่เปิดรับสมัคร : 1 มี.ค. – 11 เม.ย. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 เม.ย. 66
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • วันที่เปิดรับสมัคร : 1 มี.ค. – 11 เม.ย. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 เม.ย. 66
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • วันที่เปิดรับสมัคร : 1 – 10 มี.ค. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นที่ 1 : 21 เม.ย. 66
  • สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : 26 เม.ย. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 เม.ย. 66
  • โควตาที่เปิดรับ
   • โควตา กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community track)
   • โควตา กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive track)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • วันที่เปิดรับสมัคร : 1 – 31 มี.ค. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 เม.ย. 66
  • สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : ดูวันและเวลาสอบในใบประกาศรายชื่อ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 3 พ.ค. 66
  • โควตาที่เปิดรับ
   • โควตา พื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

FAQ ทำความรู้จัก A-Level

 • A-Level คืออะไร?
  • A-Level (Applied Knowledge Level: A-Level) คือ การทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ
  • ไม่ทดสอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร
  • เน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้
  • A-Level เดิมคือข้อสอบ “วิชาสามัญ” ที่ถูกถูกปรับจัดหมวดหมู่วิชาสอบใหม่ เริ่มใช้ใน TCAS66
 • ผลคะแนนสอบ A-Level มีอายุกี่ปี?
  • ผลคะแนนสอบ A-Level มีอายุ 1 ปี
  • สอบปีใดสามารถใช้ยื่นได้ในปีนั้น ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในปีการศึกษาถัดไปได้

️ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


อัปเดตสรุปสำคัญทุก คณะ/มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศไทย ติดตาม #TCASter ให้ครบทุกช่องทาง

✅ Facebook ✅ Instagram ✅ Line official ✅ Twitter ✅ Youtube

 ดาวน์โหลด TCASter Application ✅ iOS ✅ Andriod 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

175 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

152 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,375 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,325 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,080 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,615 views