Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MYUU TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • วันที่เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร

 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • วันที่เปิดรับสมัคร : 1 มี.ค. – 11 เม.ย. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 เม.ย. 66
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
  • วันที่เปิดรับสมัคร : 1 มี.ค. – 11 เม.ย. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 เม.ย. 66
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ)
  • วันที่เปิดรับสมัคร : 1 มี.ค. – 11 เม.ย. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 เม.ย. 66
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
  • วันที่เปิดรับสมัคร : 1 มี.ค. – 11 เม.ย. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 เม.ย. 66
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • วันที่เปิดรับสมัคร : 1 มี.ค. – 11 เม.ย. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 เม.ย. 66
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • วันที่เปิดรับสมัคร : 1 – 10 มี.ค. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นที่ 1 : 21 เม.ย. 66
  • สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : 26 เม.ย. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 เม.ย. 66
  • โควตาที่เปิดรับ
   • โควตา กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community track)
   • โควตา กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive track)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • วันที่เปิดรับสมัคร : 1 – 31 มี.ค. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 เม.ย. 66
  • สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : ดูวันและเวลาสอบในใบประกาศรายชื่อ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 3 พ.ค. 66
  • โควตาที่เปิดรับ
   • โควตา พื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

FAQ ทำความรู้จัก A-Level

 • A-Level คืออะไร?
  • A-Level (Applied Knowledge Level: A-Level) คือ การทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ
  • ไม่ทดสอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร
  • เน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้
  • A-Level เดิมคือข้อสอบ “วิชาสามัญ” ที่ถูกถูกปรับจัดหมวดหมู่วิชาสอบใหม่ เริ่มใช้ใน TCAS66
 • ผลคะแนนสอบ A-Level มีอายุกี่ปี?
  • ผลคะแนนสอบ A-Level มีอายุ 1 ปี
  • สอบปีใดสามารถใช้ยื่นได้ในปีนั้น ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในปีการศึกษาถัดไปได้

️ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


อัปเดตสรุปสำคัญทุก คณะ/มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศไทย ติดตาม #TCASter ให้ครบทุกช่องทาง

✅ Facebook ✅ Instagram ✅ Line official ✅ Twitter ✅ Youtube

 ดาวน์โหลด TCASter Application ✅ iOS ✅ Andriod 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปัก 9 พิกัดสถานที่ขอพร ด้านการเรียน ใกล้ BTS/MRT จะมีที่ไหนบ้าง? มาดูกัน! – TCASter

4,209 views

แจกพิกัด สถานที่เพิ่มแต้มบุญของแต่ละมหา’ลัย จะมีที่ไหนบ้าง? มาดูกัน! – TCASter

4,209 views

BBA Bangkok University International หลักสูตรใหม่ จบภายใน 3 ปี เตรียมพร้อมสู่อนาคตการทำงาน! – TCASter

1,258 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,231 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,233 views

ประกาศ!! การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะอุสาหกรรมบริการ ม.เกษตรศาสตร์ – TCASter

19,266 views